Για τη αναδρομική διεκδίκηση των περικοπών δώρων και επιδόματος αδείας

Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να πιέσει πολιτικά και συνδικαλιστικά την κυβέρνηση ώστε να δοθεί πολιτική λύση στην αναδρομική διεκδίκηση των περικοπών δώρων και επιδόματος αδείας λόγω των μνημονιακών περικοπών. Σε περίπτωση που η πολιτική πίεση αποβεί άκαρπη να ενεργοποιήσει   άμεσα το ταμείο νομικής προστασίας , δηλαδή τα χρήματα των συναδέλφων εγγεγραμένων μελών στη ΔΟΕ,  είτε  αναλαμβάνοντας  η ΔΟΕ , με τη συνεργασία των πρωτοβάθμιων σωματείων , εξολοκλήρου τη νομική διαδικασία ( μέσω δικηγορικών γραφείων της επιλογής της) καλύπτοντας και ένα μέρος της οικονομικής δαπάνης, είτε αποστέλλοντας  στους τοπικούς συλλόγους το ποσό που τους αναλογεί , δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη της ΔΟΕ να το χρησιμοποιήσουν στην οικονομική συμφωνία με το δικηγορικό γραφείο που θα επιλέξουν.

                                 

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως όλα αυτά τα χρόνια που η ΔΟΕ έχει ενεργοποιήσει το ταμείο νομικής προστασίας - 2 ευρώ ανα μέλος κάθε έτος  - το ποσό που έχει συγκεντρωθεί αρκεί να καλύψει αν όχι ολόκληρο , το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης που αντιστοιχεί σε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα  μέλος της ΔΟΕ .

Ο Πρόεδρος                                                                        O Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                 Κων/νος  Βερέτσος