16/12/18

Αριθμ.Πρωτ.:   142

Εγγραφή μελών στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αλέξανδρος Δελμούζος».

Συνδικαλιστική συνδρομή 2018-19

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

 

Η συνδικαλιστική εισφορά για την εγγραφή στο Σύλλογο πραγματοποιείται πάντοτε ανά συνδικαλιστικό και όχι ημερολογιακό έτος,  κατά συνέπεια η συνδρομή που θα καταβληθεί από τους συναδέλφους αφορά πλέον τη νέα συνδικαλιστική χρονιά 2018-19. Σας ενημερώνουμε ότι η συνδρομή των συναδέλφων προς τη Δ.Ο.Ε. και τον Σύλλογο ,  έχει ως εξής :

 

1.      ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

Για όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε σχολεία ευθύνης του Συλλόγου μας έχουν οργανική και μισθοδοτούνται από τη Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής το ποσό της συνδρομής ορίζεται στα 30 ευρώ. Από τα 30  τα 22 αποδίδονται στη Δ.Ο.Ε. (20€ για Δ.Ο.Ε. + 2€ ταμείο στήριξης διωκόμενων συναδέλφων) και τα 8 €  στο σύλλογο. Η συνδρομή τους θα παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία τους σε τέσσερις  δόσεις τους  μήνες  Φεβρουάριο, Mάρτιο,  Απρίλιο και Μάιο 2019, αφού υπογράψουν «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Η κατάσταση με τα ονόματα των συναδέλφων θα σταλεί σε κάθε  σχολική μονάδα ξεχωριστά.

Όσοι συνάδελφοι δεν υπογράψουν στην κατάσταση αυτό θα σημαίνει ότι δεν επιθυμούν να είναι μέλη του Συλλόγου μας.

 

2.      ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

 

Για τους συναδέλφους αναπληρωτές η συνδρομή διαμορφώνεται στα 15 ευρώ  από τα οποία τα και τα 15 αποδίδονται στη Δ.Ο.ΕΓια τους συναδέλφους αναπληρωτές   δεν υπάρχει δυνατότητα αυτόματης παρακράτησης της συνδρομής τους από τη μισθοδοσία τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταβάλουν τη συνδρομή τους στον ταμία του Συλλόγου (Νικολιδάκη Παύλο, Τηλ : 6978327691, e-mail : pnikolidakis@sch.gr) λαμβάνοντας τη σχετική απόδειξη.

 

3.ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες του Συλλόγου μας με απόσπαση , που έχουν δηλαδή οργανική θέση και μισθοδοτούνται από άλλη Δ/νση Π.Ε θα πρέπει να καταβάλουν τη συνδρομή τους στον ταμία του Συλλόγου  λαμβάνοντας τη σχετική απόδειξη, αφού δεν μπορεί να γίνει αυτόματη παρακράτηση. Το ποσό της συνδρομής ορίζεται στα 30  ευρώ. Από τα  30    τα  22  αποδίδονται στη Δ.Ο.Ε. (20€ για Δ.Ο.Ε. + 2€ ταμείο στήριξης διωκόμενων συναδέλφων) και τα 8€  στο σύλλογο .

Εξαίρεση για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε σχολεία του Δελμούζου αποτελούν οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική σε σχολεία ευθύνης των Συλλόγων «Κ. Σωτηρίου», «Ο Σωκράτης» και «Βάρης Βούλας» και μισθοδοτούνται από τη Δ/νση Ανατολικής Αττικής.  Η συνδρομή για τους συναδέλφους αυτούς θα παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία τους,  αφού υπογράψουν τη συνημμένη « ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», σε τέσσερις  δόσεις τους  μήνες  Φεβρουάριο , Mάρτιο,  Απρίλιο και Μάιο 2019 για λογαριασμό του Συλλόγου ΔελμούζουΤο ποσό της συνδρομής ορίζεται στα 30 ευρώ. Από τα 30  τα 22  αποδίδονται στη Δ.Ο.Ε. (20€ για Δ.Ο.Ε. + 2€ ταμείο στήριξης διωκόμενων συναδέλφων) και τα 8€  στο σύλλογο.

 

4. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΔΟΕ (άρθρο 39 παρ.6)  όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να είναι  «μέλη ενός μόνο Πρωτοβάθμιου Σωματείου». Από τους συναδέλφους, λοιπόν,  που ενώ ανήκουν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μισθοδοτούνται από τη Δ.Ε. υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια (με απόσπαση ή διάθεση) δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής για το έτος 2018-2019  μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε κάποια ΕΛΜΕ ( είναι μέλη της ΕΛΜΕ , έχουν πληρώσει συνδρομή στην ΕΛΜΕ, έχουν λάβει μέρος στις αρχαιρεσίες της ΕΛΜΕ για εκλογή Δ.Σ. ή αντιπροσώπων για το έτος 2018-2019 ).Όποιος συνάδελφος όμως από αυτούς δεν είναι μέλος κάποιας ΕΛΜΕ και επιθυμεί να εγγραφεί στον Δελμούζο θα πρέπει να καταβάλει τη συνδρομή του στον ταμία του Συλλόγου (Νικολιδάκη Παύλο, Τηλ : 6978327691, e-mail : pnikolidakis@sch.gr) λαμβάνοντας τη σχετική απόδειξη.  Το ποσό της συνδρομής ορίζεται στα 30 ευρώ. Από τα 30  τα 22  αποδίδονται στη Δ.Ο.Ε. (20€ για Δ.Ο.Ε. + 2€ ταμείο στήριξης διωκόμενων συναδέλφων) και τα 8€  στο σύλλογο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για τους Συναδέλφους που συμπληρώνουν το ωράριο τους σε πολλές σχολικές μονάδες αρκετές φορές διαφορετικών Συλλόγων θα δηλώνονται μόνο στο σχολείο αρχικής τοποθέτησής τους από το ΠΥΣΠΕ και στον Σύλλογο που ανήκει το σχολείο αυτό θα καταβάλουν τη συνδρομή τους.

 

5.ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

 

Οι συνάδελφοι μειωμένου ωραρίου δεν καταβάλουν συνδρομή ( το κόστος της εγγραφής τους προς τη ΔΟΕ το αναλαμβάνει ο Σύλλογος). Απλά κάνουν μια αίτηση ότι επιθυμούν να είναι μέλη του Συλλόγου.

 

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

Τη συνημμένη «Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση» τη συμπληρώνουν οι :

 • Μόνιμοι που έχουν οργανική και μισθοδοτούνταιαπό τη Δ/νση Ανατολικής Αττικής και υπηρετούν σε σχολεία του Δελμούζου ( πρώην 3οΓραφείου)

Δεν συμπληρώνουν την κατάσταση αλλά καταβάλλουν απευθείας τη συνδρομή τους στον Ταμία οι :

 • Αποσπασμένοι από άλλες Δ/νσεις της χώρας
 • Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί
 • Συνάδελφοι που μισθοδοτούνται από την Β/θμια και υπηρετούν με διάθεση ή απόσπαση στην Α/θμια
 • Οι μειωμένου ωραρίου δεν καταβάλουν συνδρομή αλλά μόνο κάνουν αίτηση εγγραφής

 

Παρακαλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες Δ/ντες - Δ/ντριες των Δημοτικών σχολείων και τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων αφού συγκεντρώσουν τις υπογραφές στη συνημμένη κατάσταση και αφού επικυρώσουν το γνήσιο της υπογραφής ( υπογραφή και σφραγίδα) να την αποστείλουν στο e-mail του Συλλόγου syllogosdelmouzos@gmail.com  ή να επικοινωνήσουν με τα μέλη του συλλόγου.

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 

         

                                                               

Σε κάθε περίπτωση η απόδοση της συνδρομής δηλώνει την προσωπική συνειδητή απόφαση του εργαζόμενου να είναι συνδικαλισμένος και να παλέψει συλλογικά για τα δικαιώματά του και για αυτό το λόγο δεν μπορεί  να γίνεται «υποχρεωτικά». Κατανοούμε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των μελών του συλλόγου μας από την ασκούμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, άλλωστε αυτήν τη βιώνουμε όλοι μας, όπως επίσης και το γεγονός ότι τα χρήματα δε φτάνουν για να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας με αποτέλεσμα να σκεφτόμαστε την εξοικονόμηση κάθε ευρώ, αλλά σε μια εποχή που οι επιθέσεις ενάντια στην Δημόσια και Δωρεάν εκπαίδευση και στα εργασιακά μας δικαιώματα εντείνονται, οι «υποχρεώσεις μας» απέναντι στην υπηρεσία διαρκώς αυξάνονται και τα δικαιώματα λιγοστεύουν είναι απαραίτητο να συσπειρωθούμε όλοι γύρω από το σύλλογο μας και τα συνδικάτα και κανείς να μην είναι μόνος και απροστάτευτος σε οποιαδήποτε  μορφή αυθαιρεσίας και καταστρατήγησης των εργασιακών μας δικαιωμάτων και της παιδαγωγικής ελευθερίας στα σχολεία.

 

Καταβάλλοντας τη συνδρομή μας

 

 • Είμαστε μέλη του Συλλόγου, της Δ.Ο.Ε. και της ΑΔΕΔΥ.
 • Έχουμε τη συνδικαλιστική κάλυψη και προστασία της ΑΔΕΔΥ , ΔΟΕ και του Συλλόγου μας σε θέματα που άπτονται σε εργασιακά και θεσμικά δικαιώματά μας.
 • Έχουμε τη συνδικαλιστική κάλυψη και προστασία της ΔΟΕ και του Συλλόγου μας σε περιπτώσεις αυθαιρεσιών της Διοίκησης.
 • Έχουμε την υποστήριξη του νομικού συμβούλου της ΔΟΕ.
 • Έχουμε το δικαίωμα ομαδικών δικαστικών προσφυγών μέσω του Συλλόγου.
 • Έχουμε το δικαίωμα άδειας απουσίας για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου (τις συγκεκριμένες ημέρες δεν κλείνουν τα σχολεία αλλά λαμβάνουν άδεια μόνο οι εκπαιδευτικοί μέλη του Συλλόγου).
 • Αποκτούμε το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθε» στα όργανα του Συλλόγου και της ΔΟΕ.
 • Αποκτούμε την κάρτα μέλους της ΔΟΕ ( μειωμένο εισιτήριο στα θέατρα ) , την ατζέντα του Συλλόγου κτλ.

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

                             Σάββας    Σεχίδης                                                              Kων/νος Βερέτσος