4/12/18

Αριθμ.Πρωτ.:   130

 

Καταγγελία της Δ/ντριας Π.Ε. και των διορισμένων μελών του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής  για τις αλλεπάλληλες μετακινήσεις συναδέλφισσας και την καταστρατήγηση του πίνακα μοριοδότησης

Στις 22 Αυγούστου 2018 δημοσιοποιήθηκε από τη Δ/νση Ανατολικής Αττικής ο πίνακας μοριοδότησης των συναδέλφων μας του κλάδου Π.Ε. 11, που ήταν στη διάθεση, σύμφωνα με τον οποίο θα γινόταν οι τοποθετήσεις σε σχολεία της περιοχής. Για τις τοποθετήσεις αυτές  έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις για συναδέλφισσα η οποία ήταν τελευταία στο πίνακα βάση των μορίων της:

Συγκεκριμένα :

  • Στις 28-8-2018, η συναδέλφισσα τοποθετείται αρχικά σε δημοτικό σχολείο του Κορωπίου για 13 ώρες. Το σχολείο αυτό θεωρείται ως σχολείο πρώτης τοποθέτησης.
  • Στις 10-9-2018, για τη συμπλήρωση του ωραρίου της τοποθετείται για επιπλέον 4 ώρες (σύνολο 17) στο σχολείο αρχικής της τοποθέτησης στο Κορωπί και για τις υπόλοιπες 6 ώρες του διδακτικού της ωραρίου σε δημοτικό σχολείο του Γέρακα.
  • Στις 14-9-2018 , μόλις 4 ημέρες μετά, επανατοποθετείται και πάλι, οι ώρες στο αρχικό σχολείο τοποθέτησης του Κορωπίου μειώνονται σε 6 από 17, και τοποθετείται σε άλλο σχολείο του Γέρακα για 10 ώρες και σε σχολείο της Παλλήνης για 7 ώρες.
  • Τέλος, στις 30-11-2018,και πάλι με νέα απόφαση του ΠΥΣΠΕ, μετακινείται τελείως από το σχολείο της αρχικής της τοποθέτησηςτου Κορωπίου και βρίσκεται με 10 ώρες σε σχολείο του Γέρακα και 13 σε σχολείο της Παλλήνης !

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η «βελτίωση» θέσης έγινε ενώ οι αιτήσεις βελτίωσης άλλων συναδέλφων με περισσότερα μόρια  απορρίφθηκαν και οι ενστάσεις άλλων δεν εξετάστηκαν.

Και το σχολικό έτος 2017-2018 υπήρξαν και πάλι ενστάσεις από συναδέλφους για τις τοποθετήσεις της συναδέλφισσας οι οποίες οφειλόταν σε «παρερμηνεία» της νομοθεσίας από το ΠΥΣΠΕ ! Οι συνάδελφοι που έκαναν τις ενστάσεις δικαιώθηκαν.

Στο τελευταίο ενημερωτικό τους οι αιρετοί Β. Παττέλη και Χ. Κανδηλώρος επιβεβαιώνουν και καταγγέλλουν  τη «βελτίωση θέσης» της συναδέλφισσας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου «Αλέξανδρος Δελμούζος»  μέσα στα πλαίσια ελέγχου των αποφάσεων του ΠΥΣΠΕ, καταγγέλλει τη Δ/ντρια Εκπαίδευσης  Π.Ε. και τα διορισμένα μέλη του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής  για τις αλλεπάλληλες προνομιακές  μετακινήσεις της συναδέλφισσας,  την καταστρατήγηση του πίνακα μοριοδότησης αλλά και για όλες τις μετακινήσεις-επανατοποθετήσεις , που γίνονται  κατά το δοκούν και που καμιά σχέση δεν έχουν με  τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, την ισοτιμία που θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος                                               Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                     Κων/νος  Βερέτσος