Παλλήνη: 17-11-2018

Αριθμ.Πρωτ.:   129                                                                                 

                                                                                                                                       Προς : Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος

                                                                                                                                                                       Νομική σύμβουλο ΔΟΕ

Ερωτήματα προς τη Νομική Σύμβουλο της Δ.Ο.Ε.  για παραβάσεις σχολείων  από έλεγχο  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

             

Σας ενημερώνουμε ότι  κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Υ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ) επισκέφθηκε Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Μαραθώνος, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο και αυτοψία στα σχολικά συγκροτήματα.

Διαπιστώθηκαν παραβάσεις περί «μη ύπαρξης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ και μη ύπαρξης χειροκίνητου συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς». Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν στο όνομα των Διευθυντών των Σχολείων και παρεδόθησαν σε αυτούς με την προφορική  σημείωση ότι θα κατατεθεί μήνυση εναντίον τους, παρόλο που η ίδια υπηρεσία στο υπ’ αριθμ. 297 Φ.701.21/06-5-2015 έγγραφό της προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος περί «Πυρασφάλειας σχολικών κτηρίων Δήμου Μαραθώνα» τονίζει ξεκάθαρα ότι «Αρμόδιος φορέας διαχείρισης των σχολείων κάθε περιοχής είναι ο εκάστοτε Δήμος» ενώ στο τέλος την καλεί να προβεί «σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πυροπροστασίας προκειμένου όλα τα σχολικά κτίρια να διαθέτουν πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας έγγραφο που πιστοποιεί ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στο κτίριο».

Πολλοί Διευθυντές έχουν κατά καιρούς ενημερώσει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος για τις άμεσες ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί, προκειμένου να εκδοθούν τα εν λόγω πιστοποιητικά από την πυροσβεστική, χωρίς ωστόσο να λάβουν κάποια απάντηση.

Σημειώνεται ότι ειδική για θέματα πυρασφάλειας είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία πρέπει να συνεργάζεται με τους Δήμους και να επιβάλει σε αυτούς τις επείγουσες ενέργειες.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η αντιστροφή ευθυνών από τις εν λόγω υπηρεσίες (Πυροσβεστική – Δήμος), οι οποίες οφείλουν να προσέρχονται στις Διευθύνσεις των σχολείων ενημερωτικά, επιμορφωτικά, συνεργατικά και συμβουλευτικά (γνωστοποιώντας όπου πρέπει τη διαδικασία που πρέπει να  ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις και δίνοντας το απαιτούμενο χρονικό περιθώριο των ενεργειών) και όχι  να λειτουργούν τιμωρητικά.

Για τον λόγο αυτό σάς καλούμε να τοποθετηθείτε νομικά επί του θέματος αποφαινόμενοι:

1.      ποιος και κατά πόσο είναι υπεύθυνος για τη μη ύπαρξη σε ισχύ των εν λόγω πιστοποιητικών ενεργητικής πυροπροστασίας στα σχολεία.

2.      αν καλώς η πυροσβεστική εκδίδει παράβαση στο όνομα ενός διευθυντή σχολείου, από τη στιγμή που ο ίδιος έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενημέρωσης των αρμόδιων και των προϊστάμενων αρχών.

3.      αν οι Σύλλογοι Διδασκόντων νομιμοποιούνται να εισηγηθούν στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των σχολείων μέχρις ότου εκδοθούν τα εν λόγω πιστοποιητικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς διακυβεύεται η ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών.

4.      τι άλλο μπορούν να πράξουν οι διευθυντές από τούδε και στο εξής, προκειμένου να πάψει να υπάρχει η εν λόγω υφιστάμενη παράβαση στο σχολείο τους και να προστατευτεί το όριο των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων τους.

Ο Πρόεδρος                                               Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                     Κων/νος  Βερέτσος