Παλλήνη: 14-11-2018                                                             Προς όλους

                                        Αριθμ.Πρωτ.:   124                                                                 τους συναδέλφους μας        

             

Σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας του Συλλόγου

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αλέξανδρος Δελμούζος, σε σχέση με την ανάρτηση παραταξιακών ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Συλλόγου , λαμβάνοντας υπόψη  τα παρακάτω :

  • Την πάγια τακτική που ακολουθείται από τη Δ.Ο.Ε. να μη δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της παραταξιακές ανακοινώσεις αλλά να έχει μόνο τους συνδέσμους τους.
  • Την ίδια τακτικήπου ακολουθείτε από τους Συλλόγους της Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» , «Βάρης , Βούλας , Βουλιαγμένης» .
  • Την άρνηση Συλλόγων της Ανατολικής Αττικής να αναρτήσουν ανακοινώσεις- ψηφοδέλτια παρατάξεωνμε αφορμή τις εκλογές για το τοπικό ΠΥΣΠΕ
  • Το αποτέλεσμα άνισης μεταχείρισης των παρατάξεων αυτών
  • Τις συχνές παρεξηγήσεις και άδικα παράπονα που δημιουργούνται για τον χρόνο ανάρτησης των παραταξιακών ανακοινώσεων κτλ
  • Ότι την ευθύνη για τη διακίνηση δημοσίευση των παραταξιακών ανακοινώσεων έχουν οι ίδιες οι παρατάξεις και όχι ο Σύλλογος

Αποφασίζει

Στην ιστοσελίδα να μην αναρτούνται πλέον παραταξιακές ανακοινώσεις παρά μόνο οι σύνδεσμοι τους (link) όπως γίνεται στις περισσότερες  ιστοσελίδες Συλλόγων.

Στην ιστοσελίδα θα αναρτούνται οι αποφάσεις

  • Του Συλλόγου
  • Της ΔΟΕ ( με link)
  • Της ΑΔΕΔΥ  ( με link)
  • Οι Ανακοινώσεις Αιρετών του ΠΥΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                                               Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                     Κων/νος  Βερέτσος