3-11-2017

Αρθμ.Πρωτ. : 118

Σχετικά με την επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων

Το Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης  Π.Ε. Αν Αττικής     με έγγραφό του με ημερομηνία

1-11-2018 και  θέμα: «Ορισμός Υποδιευθυντών Α & Β σε σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Αν Αττικής»  καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων μέχρι 9-11-2018 να προχωρήσουν στη διαδικασία πρότασης επιλογής Υποδιευθυντών. Όμως, οι φάκελοι των υποψηφίων υποδιευθυντών έχουν κατατεθεί απευθείας στη Διεύθυνση Π.Ε., η οποία έχει και την ευθύνη ελέγχου και ανακήρυξης της υποψηφιότητας εκείνων που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Η Διεύθυνση Π.Ε. Αν. Αττικής, οφείλει να ενημερώσει επίσημα και εγγράφως τις σχολικές μονάδες για το ποιες υποψηφιότητες έγιναν αποδεκτές.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αλέξανδρος Δελμούζος καλεί τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε διαδικασία για τους υποδιευθυντές εάν πρώτα :

  • Η Διεύθυνση δεν ενημερώσει εγγράφως ποιοι και πόσοι πληρούν τις προϋποθέσεις για κάθε Σχολική Μονάδα.
  • Δεν καθοριστεί με σαφήνεια η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Δεν απεμπολούμε την κατάκτηση και το δικαίωμα  του συλλόγου  διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας να  προβαίνει σε διατύπωση  γνώμης - πρότασης για το πρόσωπο του υποδιευθυντή κάτι που γινόταν πάντα στο παρελθόν,  χωρίς αυτό να συνδέεται με καμιά μορφή αξιολόγησης. Να θυμίσουμε ότι πάντα το ΠΥΣΠΕ προχωρούσε στην επιλογή των υποδιευθυντών υιοθετώντας στο σύνολό τους τις προτάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων.

Καλούμε τους αιρετούς και το ΠΥΣΠΕ να δεσμευτούν ότι η πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων (όπως και στο παρελθόν) θα είναι δεσμευτική γι΄ αυτούς. Διαφορετικά ή εμπλοκή του Σ.Δ. στη διαδικασία δεν έχει κανένα νόημα.

Τέλος καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη εξαίρεση των αναπληρωτών συναδέλφων μας από αυτή τη διαδικασία (επιλογής υποδιευθυντή σχολικής μονάδας)

Ο Πρόεδρος                                                                        O Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                 Κων/νος  Βερέτσος