4-9-2018

Αριθμ. Πρωτ. : 95

Με αφορμή την εφαρμογή του Προγράμματος σχολικά γεύματα σε σχολεία της περιοχής μας

Με νέα υπουργική απόφαση (21-8-2018) ΦΕΚ 3508 το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επεκτείνεται παρακάτω δημοτικά σχολεία της περιοχής μας :

1ο ΔΣ ΡΑΦΗΝΑΣ, 2ο ΔΣ ΡΑΦΗΝΑΣ, 3ο ΔΣ ΡΑΦΗΝΑΣ, 4ο ΔΣ ΡΑΦΗΝΑΣ, 1ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, 2ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ , ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Το υπουργείο ξαναχτυπά αγνοώντας τις ενστάσεις, τις επισημάνσεις και την εμπειρία της σχολικής κοινότητας, με αποτέλεσμα η αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού θέματος να μη γίνεται με την σοβαρότητα και οργάνωση που απαιτείται.

Τα θέματα που προκύπτουν από το όλο εγχείρημα είναι πολλά και σημαντικά:

•    Πώς εκπαιδευτικοί του σχολείου εν ώρα μαθημάτων, όχι μόνο  θα παραλαμβάνουν τα γεύματα αλλά θα μπορούν, επιπλέον, να ελέγξουν «την ορθή τήρηση των θερμοκρασιών κατά την παραλαβή (ζεστά γεύματα θερμοκρασία μεγαλύτερη από 63 βαθμούς Κελσίου και κρύα σε θερμοκρασία μικρότερη από 4 βαθμούς Κελσίου) ;

•    Υπάρχουν ή όχι εγγυήσεις και πιστοποιημένες διαδικασίες αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό για τον έλεγχο της καταλληλόλητας των γευμάτων;  Γιατί αυτό το έργο αλλά και η ευθύνη δεν είναι σε καμία περίπτωση αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών.

•    Ποιος θα έχει την ευθύνη για, τυχόν, μη κατάλληλα γεύματα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν την υγεία των μαθητών;

•    Ποιες είναι οι αίθουσες στις οποίες θα μεταβαίνουν οι μαθητές για να σιτιστούν; Μα φυσικά οι ίδιες αίθουσες στις οποίες λίγα λεπτά μετά θα πρέπει να συνεχίσουν το μάθημά τους τα παιδιά που μένουν στο ολοήμερο. Ιδιαίτερα σε μικρά σχολεία δεν θα υπάρχει σε καμία περίπτωση ή δυνατότητα να είναι άλλες. Επομένως τα παιδιά θα τρώνε το γεύμα τους επάνω σε θρανία αιθουσών διδασκαλίας και όχι στους απαραίτητους χώρους εστίασης που δε διαθέτουν τα σχολεία και λίγο μετά στα ίδια (με υπολείμματα φαγητών πιθανότατα, αφού το προσωπικό καθαριότητας δεν επαρκεί και τραπεζοκόμοι δεν υπάρχουν) θρανία, θα συνεχίζουν τις σχολικές τους δραστηριότητες.

•    Από ποιον μπαίνουν οι κανόνες λειτουργίας εντός των σχολικών μονάδων, από το Υπουργείο Παιδείας ή από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;

•    Γιατί άλλαξε η πρόβλεψη της πρώτης Υπουργικής Απόφασης, τα παιδιά που δε συμμετέχουν στο ολοήμερο να παίρνουν το φαγητό στο σχόλασμά τους και να αποχωρούν;

•    Η επίβλεψη της σίτισης των μαθητών που δε φοιτούν στο ολοήμερο από τους εκπαιδευτικούς που θα επιλέξει ο σύλλογος διδασκόντων γιατί δεν υπολογίζεται ως διδακτικό ωράριο;

Το Δ.Σ. του Συλλόγου θεωρεί ότι το Πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει με τη διανομή των γευμάτων στους μαθητές-τριες ώστε να τα παίρνουν στο σπίτι τους εφόσον αυτά φτάνουν στις σχολικές μονάδες συσκευασμένα για αυτό καλεί:

Τον Υπουργό Παιδείας να επαναφέρει την Υπουργική Απόφαση της 12-1-2017 που προέβλεπε τα παιδιά που δε συμμετέχουν στο ολοήμερο να παίρνουν το φαγητό στο σχόλασμά τους και να αποχωρούν ώστε να γευματίσουν στο σπίτι τους, αλλά και να επανεξετάσει συνολικά το ζήτημα από την άποψη της ανάληψης της ευθύνης για την ποιότητα και καταλληλότητα των γευμάτων από πραγματικά αρμόδιους και όχι από τους εκπαιδευτικούς. Είναι, επίσης, πιο επίκαιρο από ποτέ το αίτημα για διαμόρφωση χώρων εστίασης σε όλα τα σχολεία, της πρόσληψης τραπεζοκόμων και της ενίσχυσης των σχολείων με περισσότερο προσωπικό καθαριότητας. Η καταστρατήγηση δικαιωμάτων και η διατάραξη της σχολικής ζωής δεν είναι δείκτης άσκησης πολιτικής κοινωνικής ευαισθησίας. Τέλος τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, πως το ζήτημα του υποσιτισμού των μαθητών δε λύνεται με αποσπασματικά και κακοσχεδιασμένα μέτρα αλλά με την άρση των πολιτικών της εξαθλίωσης των εργαζομένων που έχουν επιβάλει οι μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας.

Τους Συλλόγους Διδασκόντων να πάρουν αποφάσεις με βάση το σχέδιο Πρακτικού (που προτείνει η Δ.Ο.Ε.) και που τους το κοινοποιούμε και να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης των γονέων.

 Κάντε κλικ εδώ για το υπόδειγμα πρακτικού

Ο Πρόεδρος                                                    Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                 Κων/νος  Βερέτσος