Παλλήνη: 5-6--2018                                                                           Προς όλους

      Αριθμ.Πρωτ.:  50                                                                           τους συναδέλφους μας  

Με αφορμή τη λειτουργία των τριμελών επιτροπών του Π.Δ. 79 ως μηχανισμού περικοπών στην εκπαίδευση

Συγκροτήθηκαν και αναλαμβάνουν δράση, με αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης οι τριμελείς επιτροπές για τη διενέργεια εγγραφών στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 79/2017.

Το Δ.Σ θεωρεί πως οι επιτροπές αυτές αποτελούν ένα νέο μηχανισμό περικοπών στην κατεύθυνση για αύξηση της αναλογίας μαθητών ανά τμήμα και της εξοικονόμησης αριθμού εκπαιδευτικών μέσω της προσπάθειας του δραστικού περιορισμού της δημιουργίας νέων τμημάτων.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καλεί:

Τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις επιτροπές και είναι μέλη των Συλλόγων Εκπαιδευτικών και της Δ.Ο.Ε., να αποτρέψουν με τη στάση τους τη μετακίνηση μαθητών ώστε να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα που υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν και να μην οδηγηθούμε σε περικοπές τμημάτων και προσλήψεων εκπαιδευτικών.

Σε διαφορετική περίπτωση που διαπιστωθούν μετακινήσεις μαθητών, περικοπές τμημάτων και κατά συνέπεια μείωση των προσλήψεων εκπαιδευτικών το Δ.Σ. θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα και θα απαντήσει αγωνιστικά και δυναμικά σε συνεργασία με Ενώσεις και συλλόγους Γονέων.

Καλούμε τη Δ.Ο.Ε. να μην κρατά στάση «Πόντιου Πιλάτου» για το θέμα και να αναλάβει συγκεκριμένες  πρωτοβουλίες και δράσεις.

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                              Κων/νος  Βερέτσος