Παλλήνη 21-5- 2018                                           Προς

                                                                                              όλα τα μέλη του συλλόγου μας

Ο Σύλλογος θα χορηγεί βεβαιώσεις συμμετοχής στους αναπληρωτές ΕΣΠΑ για τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση του

Για να αποφύγουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις προηγούμενες Γ.Σ. με τη μισθοδοσία των συναδέλφων αναπληρωτών ΕΣΠΑ και για να μπορέσουν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι να δικαιολογήσουν την απουσία τους από τα σχολεία τους ο Σύλλογος θα χορηγεί βεβαιώσεις συμμετοχής  στους συναδέλφους αναπληρωτές ΕΣΠΑ ( μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου) την οποία θα πρέπει να καταθέσουν την επόμενη ημέρα στον Δ/ντή του σχολείου τους. Η απουσία αυτών των συναδέλφων από τα σχολεία τους είναι νομικά κατοχυρωμένη από την άδεια που χορήγησε ή Δ.τρια εκπαίδευσης στα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου μας.

Ο Πρόεδρος                                                                        H  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                              Χαρά   Γαλανοπούλου