Παλλήνη: 3-5-2018                                                                           Προς όλους

                                 Αριθμ.Πρωτ.: 38                                                                            τους συναδέλφους μας                    

                   

Στηρίζουμε   την κινητοποίηση  των ανεξαρτητων συλλόγων  αναπληρωτών                             

Ο σύλλογος Δελμούζος από την πρώτη στιγμή στήριξε τις κινητοποιήσεις που οργάνωσαν οι ανεξάρτητοι σύλλογοι αναπληρωτών . Οι αναπληρωτές απο όλη την Ελλάδα , με τον αγώνα τους , έχουν καταφέρει να κινητοποιήσουν και να ενημερώσουν όλη την ελληνική κοινωνία για το δίκαιο αίτημα τους .

Ο σύλλογος Δελμούζος στηρίζει την κινητοποίηση που οργανώνουν οι ανεξάρτητοι σύλλογοι αναπληρωτών στις 11/ 5/2018 και καλεί την ΔΟΕ και την ΑΔΕΔΥ να στηρίξουν των  αγώνα των αναπληρωτών  με προκήρυξη απεργίας για εκείνη την ημέρα .

Οι αναπληρωτές δεν είναι βαλίτσες - τέρμα πια η κοροϊδία - μόνιμοι και μαζικοί διορισμοί

                        Ο Πρόεδρος                                                                        H  Γεν. Γραμματέας

                       Σάββας    Σεχίδης                                                              Χαρά   Γαλανοπούλου