14-03-2018

Να παραταθούν –επιμηκυνθούν  οι συμβάσεις του προσωπικού γενικών καθηκόντων στα σχολεία

Στα πλαίσια της ανακύκλωσης της ανεργίας, του θεαθήναι και της απορρόφησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ, η σημερινή κυβέρνηση πέρσι προκήρυξε θέσεις ατόμων 8/μηνης διάρκειας «γενικών καθηκόντων» (Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ) , τα οποία μέσα στο χάος που επικρατεί στα σχολεία μας, συνεισέφεραν σε μεγάλο  βαθμό στο να αντιμετωπιστούν οι πρόσθετες δυσκολίες διοικητικού και γραφειοκρατικού έργου. Η συμβολή τους στην ομαλή λειτουργία του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην καθημερινή αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που προκύπτουν μέσα στη σχολική κοινότητα είναι σημαντική, απόλυτα χρήσιμη και απαραίτητη.

Δυστυχώς οι εργαζόμενοι αυτοί απολύονται τις επόμενες μέρες λόγω της λήξης της 8μηνης διάρκειας του προγράμματος και η κατάσταση επιστρέφει σε ρυθμούς που τα πάντα φορτώνονται ξανά στις πλάτες των εκπαιδευτικών και μετατρέπονται οι ίδιοι σε γενικών καθηκόντων σε βάρος του κύριου έργου τους.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αλέξανδρος Δελμούζος απαιτεί :

  • Την άμεσηπαράταση –επιμήκυνση του διαστήματος απασχόλησης των συγκεκριμένων ανθρώπων μέχρι το τέλος του σχολικού έτους .
  • Η κυβέρνηση να δρομολογήσει άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίεςγια τηνπρόσληψη εργαζομένων με ειδικότητα γενικών καθηκόντων και σχολικών βοηθών σε όλα τα σχολεία με μόνιμη και σταθερή εργασία με την απαραίτητη και αναγκαία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      

ΣΕΧΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ                              ΧΑΡΑ   ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ