Παλλήνη: 7-3-2018                                                                           Προς όλους

                                 Αριθμ.Πρωτ.: 29                                                                           τους συναδέλφους μας                      

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 

3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας για την συμμετοχή όλων στην κινητοποίηση  στις 13:00΄ στο Υπουργείο Παιδείας

  

  • Στηρίζουμε την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που οργανώνονται από τη ΔΟΕ, η οποία έχει κηρύξειτην Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, ημέρα 24ωρης απεργιακής δράσηςεξαγγέλλοντας παράλληλα και 3ωρη στάση εργασίας.
  • Καλούμε όλους τους συναδέλφους, αναπληρωτές και μόνιμους,να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας στις 13:00΄ η ώρα και να αγωνιστούμε όλοι μαζί ενωμένοι για τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης .
  • Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων στην συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθείεκείνη την ημέρα το ΔΣ του συλλόγου "Αλ.Δελμούζος"προκηρύσσει 3ωρη διευκολυντική  στάση εργασίας (τις τρειςπρώτες ώρες του πρωινού κύκλου και τις τρεις τελευταίες  του απογευματινού κύκλου) έτσι ώστε, αν κάποιος συνάδελφος συνδυάσει τη στάση εργασίας του συλλόγου με αυτή της ΔΟΕ(3 τελευταίες του πρωινού και 3 πρώτες του απογευματινού) να την  μετατρέψει σε απεργία για να μπορεί να συμμετέχει  στην συγκέντρωση.

                                                 Διεκδικούμε όλοι μαζί

  • Να σταματήσει η απαράδεκτηαντιεκπαιδευτική πολιτικήτης κυβέρνησης
  • Αύξηση δαπανών για την παιδεία
  • Μαζικούς διορισμούς στην εκπαίδευση
  • Μόνιμο διορισμό όλων των αναπληρωτών τώρα
  • 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή σ΄ όλη την επικράτεια
  • Μισθολογικά-ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά δικαιώματα

                                                        

                            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

   

ΣΕΧΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ                                   ΧΑΡΑ   ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ