Έλαβαν για το Διοικητικό Συμβούλιο :

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 287 3
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) 149 2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 118 1
ΔΙΕΞΟΔΟΣ ( ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) 117 1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 53 0
ΕΡΑ 44 0

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 287 3
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) 0 0
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 0 0
ΔΙΕΞΟΔΟΣ ( ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) 0 0
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0 0
ΕΡΑ 0 0