4-11-2017   

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης

Γενική Συνέλευση 08.30 π.μ. – 14.00

Ώρα έναρξης ψηφοφορίας 14:00 και λήξη 18:30 μ.μ.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου και της Δ.Ο.Ε. δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθε» στις αρχαιρεσίες έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αλέξανδρος Δελμούζος» (μόνιμοι, αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού, ΠΔΕ, ΕΣΠΑ,  και μειωμένου ωραρίου) που υπηρετούν στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία αρμοδιότητας του πρώην 3ου Γραφείου Π.Ε. της Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Αττικής. Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου και για να έχει το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» θα πρέπει να έχει εγγραφεί μέλος του Συλλόγου καταβάλλοντας τη συνδρομή του.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ.

Οι συνάδελφοι αυτοί θα συμπληρώσουν «Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση» με την οποία θα δηλώνουν ότι επιθυμούν να είναι μέλη του Συλλόγου Αλέξανδρος Δελμούζος και θα εξουσιοδοτούν τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας να κάνει τη σχετική παρακράτηση της συνδρομής των 30 Ευρώ από το μισθό του σε τρεις δόσεις των 10 Ευρώ ( Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος).  Χωρίς να καταβάλουν χρήματα την ημέρα αυτή εισέρχονται και παραδίδουν την «Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση» στην Εφορευτική Επιτροπή και ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Οι συνάδελφοι αυτοί θα συμπληρώσουν «Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση» με την οποία θα δηλώνουν ότι επιθυμούν να είναι μέλη του Συλλόγου Αλέξανδρος Δελμούζος και θα εξουσιοδοτούν τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας να κάνει τη σχετική παρακράτηση της συνδρομής των 15 Ευρώ από το μισθό τους σε τρεις δόσεις των 5 Ευρώ ( Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος).  Χωρίς να καταβάλουν χρήματα την ημέρα αυτή εισέρχονται και παραδίδουν την «Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση» στην Εφορευτική Επιτροπή και ασκούν το Εκλογικό τους δικαίωμα.

3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ

Για τους συναδέλφους μας αναπληρωτές ΕΣΠΑ και Π.Δ.Ε. το σύστημα μισθοδοσίας τους δεν επιτρέπει την αυτόματη παρακράτηση της συνδρομής (ακόμη κι αν υπήρχε έγγραφη εξουσιοδότησή τους). Με απόφαση του το Δ.Σ. του Συλλόγου έχει μειώσει τη συνδρομή τους στα 15 ευρώ (από τα οποία και τα 15 κατατίθενται στη ΔΟΕ). Οι αναπληρωτές ΕΣΠΑ και Π.Δ.Ε. θα πρέπει να εγγραφούν μέλη του Συλλόγου την ημέρα αυτή καταβάλλοντας τη συνδρομή τους. Για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα πρέπει να επιδείξουν στην εφορευτική επιτροπή την απόδειξη πληρωμής.

4.ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Οι συνάδελφοι αυτοί δεν καταβάλλουν συνδρομή. Θα συμπληρώσουν την «Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση» με την οποία θα δηλώνουν ότι επιθυμούν να είναι μέλη του Συλλόγου Αλέξανδρος Δελμούζος. Την ημέρα αυτή εισέρχονται και παραδίδουν την «Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση» στην Εφορευτική Επιτροπή και ασκούν το Εκλογικό τους δικαίωμα.

5. ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Για τους  μόνιμους συνάδελφους όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι εργάζονται σε σχολεία του «Δελμούζου» με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ ή Σύλλογο ( Εξαιρούνται οι συνάδελφοι που έχουν οργανική στους Συλλόγους «Σωκράτης» , « Κ.Σωτηρίου και « Βάρης –Βούλας – Βουλιαγμένης» δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει παρακράτηση συνδρομής από τη μισθοδοσίας τους. Όσοι από αυτούς θέλουν να γίνουν μέλη του Δελμούζου και να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο Σύλλογο μας, θα πρέπει να καταβάλουν τη συνδρομή τους στο Δελμούζο.

Αν κάποιοι έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους σε άλλο Σύλλογο (κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο αφού δεν συνηθίζεται να γίνεται παρακράτηση χωρίς εξουσιοδότηση του εκπαιδευτικού), έχουν όλο το χρόνο μέχρι την ημέρα των εκλογών :

Α) Να επικοινωνήσουν με τον Ταμία του εκεί Συλλόγου και να απαιτήσουν την επιστροφή του σχετικού ποσού με το αιτιολογικό ότι θα εγγραφούν και θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον Δελμούζο ή

Β) Αφού καταβάλλουν την συνδρομή τους στο Δελμούζο στέλνουν την απόδειξη στον εκεί σύλλογο και τους επιστρέφετε το ανάλογο ποσό.

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατό να ψηφίσει κανείς συνάδελφος στο Δελμούζο αν δεν είναι μέλος του και αν δεν έχει καταβάλλει συνδρομή στο Σύλλογο. Αυτό γίνεται γιατί για κάθε συνάδελφο που ψηφίζει στο Σύλλογο μας, καταβάλλεται στη ΔΟΕ το σχετικό ποσό. Όπως καταλαβαίνετε ο σύλλογος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει ποσά τα οποία δεν έχει εισπράξει. Άλλωστε ο Σύλλογος μας δεν παρακράτησε συνδρομή από κανένα συνάδελφο που έχει οργανική στο Σύλλογο  μας, μισθοδοτείται από τη Δ/νση Ανατολική Αττικής αλλά είναι αποσπασμένος σε άλλο ΠΥΣΠΕ ή σε περιοχή ευθύνης άλλου συλλόγου.

6. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΔΟΕ (άρθρο 39 παρ.6)  όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να είναι «μέλη ενός μόνο Πρωτοβάθμιου Σωματείου». Από τους συναδέλφους, λοιπόν, που ανήκουν και μισθοδοτούνται από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ( με απόσπαση ή διάθεση) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε κάποια ΕΛΜΕ ( είναι μέλη της ΕΛΜΕ , έχουν πληρώσει συνδρομή στην ΕΛΜΕ , έχουν λάβει μέρος στις αρχαιρεσίες της ΕΛΜΕ για εκλογή Δ.Σ. ή αντιπροσώπων). Όποιος όμως συνάδελφος από αυτούς δεν είναι μέλος κάποιας ΕΛΜΕ και επιθυμεί να εγγραφεί και να ψηφίσει στο Δελμούζο θα πρέπει να πληρώσει τη συνδρομή του ώστε να γίνει μέλος του συλλόγου μας. . Για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι συνάδελφοι αυτοί θα πρέπει να επιδείξουν στην εφορευτική επιτροπή την απόδειξη πληρωμής.

7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 86Η Γ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας οι επικεφαλής παρατάξεων ή οι μεμονωμένοι συνάδελφοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις εκλογές ανάδειξης νεόυ Δ.Σ. του Συλλόγου μας μπορούν να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 , από τις 19.00 έως και τις 20.00, στα γραφεία του Συλλόγου ( 1Ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης – Εθνικής Αντιστάσεως και Μαυρομιχάλη). Για το λόγο αυτό τα γραφεία του Συλλόγου την ημέρα αυτή θα είναι ανοιχτά τις ώρες αυτές. Θα ακολουθήσει Δ.Σ. για την επικύρωση των ψηφοδελτίων.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα υποψηφιότητας , σύμφωνα με το καταστατικό, έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι :

Α) εργάζονται στα δημοτικά και νηπιαγωγεία ευθύνης του συλλόγου μας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμοι - αποσπασμένοι - αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού και αναπληρωτές ΕΣΠΑ – ΠΔΕ κτλ )

Β) είναι μέλη του Συλλόγου, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις (συνδρομή) στο Σύλλογο. Οι παρατάξεις να φροντίσουν ώστε οι υποψήφιοί τους να είναι μέλη του Συλλόγου ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητο να γίνει από τους εκπροσώπους των παρατάξεων στα γραφεία του Συλλόγου και με ταυτόχρονη αποστολή e-mail του ψηφοδελτίου (λογότυπο- υποψήφιοι) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου. Το ψηφοδέλτιο θα περιλαμβάνει το λογότυπο, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο (με πεζά γράμματα) των υποψηφίων.

8.ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Θα λειτουργήσουν 3 εκλογικά τμήματα

Ψηφίζουμε με αστυνομική ταυτότητα καταθέτοντας ταυτόχρονα την «Υπεύθυνη Δήλωση» ή την απόδειξη πληρωμής.

9.ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Για τις Εφορευτικές Επιτροπές θα χρειαστούν 9 συνάδελφοι . Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να είναι μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι την Δευτέρα 20 Νοέμβρίου 2017, στα μέλη του Δ.Σ. ή να στείλουν e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Τα μέλη των εφορευτικών θα πρέπει

  • Να είναι μέλη του Συλλόγου
  • Να μην είναι υποψήφιοι στις εκλογές

Αν οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι θα γίνει κλήρωση. Ο Σύλλογος αποζημιώνει συμβολικά τους συναδέλφους των εφορευτικών επιτροπών.

10.ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Έπειτα από αίτηση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας χορηγήθηκε, από τη Δ/νση Π.Ε. Εκπαίδευσης, άδεια μίας (1)  ημέρας, την Τετάρτη 29-11- 2017,  στα μέλη του Συλλόγου για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων ( συμμετοχή στη Γ.Σ. και στις εκλογές).

Η άδεια αυτή χορηγείται για ειδικό σκοπό (συμμετοχή στην Γ.Σ. και στις εκλογές)  και μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου και για το λόγο αυτό οι εφορευτικές επιτροπές θα χορηγούν βεβαίωση συμμετοχής σε όσους συναδέλφους το επιθυμούν για κάθε νόμιμη χρήση. Όσοι δε συμμετέχουν ή δεν είναι μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο σχολείο τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ο Ταμίας του Συλλόγου θα βρίσκεται, στο χώρο για να κάνει εγγραφές μελών ώστε να ενημερωθούν οι εκλογικοί κατάλογοι.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων μας στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσής μας ενισχύει τις δυνατότητες του κλάδου να πάρει σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον των δικαιωμάτων μας, των διεκδικήσεων  και των αγώνων μας. Η μαζική συμμετοχή μας δείχνει τη δύναμή μας, την απαίτησή μας να διεκδικήσουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα και την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την συλλογική μας δράση.

Φτάνει πια η κοροϊδία!!!

Όλοι στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε συλλογικά την οργάνωση του αγώνα μας!

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                 Άγγελος   Πούλος