17-5-2017   

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ 86ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης

Γενική Συνέλευση 08.30 π.μ. – 14.00

Ώρα έναρξης ψηφοφορίας 14:00 και λήξη 18:30 μ.μ.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου στις εκλογές παίρνουν μέρος μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αλέξανδρος Δελμούζος» (μόνιμοι, αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού, ΠΔΕ, ΕΣΠΑ,  και  ωρομίσθιοι) που υπηρετούν στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία αρμοδιότητας του πρώην 3ου Γραφείου Π.Ε. της Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Αττικής. Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου και για να έχει το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» θα πρέπει να έχει καταβάλει τη συνδρομή του στο Σύλλογο (για μόνιμους το ποσό της συνδρομής είναι 30 €, για τους αναπληρωτές 15 €, για τους ωρομίσθιους 0 € ).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στους εκλογικούς καταλόγους   είναι εγγεγραμμένοι μόνο όσοι συνάδελφοι  (μόνιμοι, αποσπασμένοι,  αναπληρωτές και ωρομίσθιοι) έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους στο Σύλλογο Δελμούζο και όχι σε άλλο Σύλλογο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα δύο τελευταία χρόνια η συνδρομή παρακρατείτε έπειτα από «δήλωση – εξουσιοδότηση» των συναδέλφων. Έτσι και εφέτος η συνδρομή παρακρατήθηκε μόνο από αυτούς που συμπλήρωσαν τη σχετική δήλωση στο σχολείο τους. Οι εκλογικοί κατάλογοι έχουν συνταχθεί με βάση την παρακράτηση που έγινε σε αυτούς τους συναδέλφους για λογαριασμό του Συλλόγου μας και μόνο αυτοί συμπεριλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους. Επίσης στους εκλογικούς καταλόγους συμπεριλαμβάνονται και όσοι συνάδελφοι κατέβαλαν την συνδρομή τους στον Ταμία του Συλλόγου.

Αναλυτικά :

1. ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΤΟ ΔΕΛΜΟΥΖΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

Όσοι συνάδελφοι δήλωσαν πρόσφατα στο Σύλλογο ενυπόγραφα ότι επιθυμούν να είναι μέλη του και τον εξουσιοδότησαν να κάνει την παρακράτηση της συνδρομή τους  από τη μισθοδοσία τους είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και πηγαίνουν κατευθείαν στα εκλογικά για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

2. ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Για τους  μόνιμους συνάδελφους όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι εργάζονται σε σχολεία του «Δελμούζου» με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ ή Σύλλογο δεν έχει γίνει παρακράτηση συνδρομής. Όσοι από αυτούς θέλουν να γίνουν μέλη του Δελμούζου και να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο Σύλλογο μας, θα πρέπει να καταβάλουν τη συνδρομή τους στο Δελμούζο.

Αν κάποιοι έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους σε άλλο Σύλλογο (κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο), έχουν όλο το χρόνο μέχρι την ημέρα των εκλογών :

Α) Να επικοινωνήσουν με τον Ταμία του εκεί Συλλόγου και να απαιτήσουν την επιστροφή του σχετικού ποσού με το αιτιολογικό ότι θα εγγραφούν και θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον Δελμούζο ή

Β) Αφού καταβάλλουν την συνδρομή τους στο Δελμούζο στέλνουν την απόδειξη στον εκεί σύλλογο και τους επιστρέφετε το ανάλογο ποσό.

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατό να ψηφίσει κανείς συνάδελφος στο Δελμούζο αν δεν έχει καταβάλει συνδρομή στο Σύλλογο. Αυτό γίνεται γιατί για κάθε μόνιμο συνάδελφο που ψηφίζει στο Σύλλογο μας, καταβάλλεται το ποσό των 24€  στη ΔΟΕ και για κάθε αναπληρωτή 14€. Όπως καταλαβαίνετε ο σύλλογος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει ποσά τα οποία δεν έχει εισπράξει. Άλλωστε ο Σύλλογος μας δεν παρακράτησε συνδρομή από κανένα συνάδελφο που έχει οργανική στο Σύλλογο  μας, μισθοδοτείται από τη Δ/νση Ανατολική Αττικής αλλά είναι αποσπασμένος σε άλλο ΠΥΣΠΕ ή σε περιοχή ευθύνης άλλου συλλόγου.

3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

Για τους συναδέλφους μας αναπληρωτές ΕΣΠΑ το σύστημα μισθοδοσίας τους δεν επιτρέπει την αυτόματη παρακράτηση της συνδρομής (ακόμη κι αν υπήρχε έγγραφη εξουσιοδότησή τους). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Συλλόγου οι περισσότεροι συνάδελφοι ΕΣΠΑ δεν έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους στο σύλλογο, αν και τους δόθηκε η δυνατότητα να πληρώσουν τη συνδρομή τους στον Ταμία του Συλλόγου και παρόλο που με απόφαση του το Δ.Σ. του Συλλόγου έχει μειώσει τη συνδρομή τους στα 15 ευρώ (από τα οποία και τα 15 κατατίθενται στη ΔΟΕ). Οι αναπληρωτές ΕΣΠΑ μπορούν από σήμερα να επικοινωνούν  (αλλά και την ημέρα της Γ.Σ )  με τον ταμία του Συλλόγου Κώστα Βερέτσο (6972862504 ) για να εγγραφούν στο Σύλλογο ώστε να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους και να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Οι συνάδελφοι αυτοί θα μπορούν να ψηφίζουν επιδεικνύοντας την απόδειξη πληρωμής στην εφορευτική επιτροπή.

 

4. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ

Οι συνάδελφοι όλων των κατηγοριών που δεν έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα τη συνδρομή τους μπορούν να το κάνουν επικοινωνώντας με το Ταμία (6972862504) από σήμερα μέχρι και την ημέρα των εκλογών ώστε να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους και να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα). Οι συνάδελφοι αυτοί τα μπορούν να ψηφίζουν επιδεικνύοντας την απόδειξη πληρωμής στην εφορευτική επιτροπή. 

5. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΔΟΕ (άρθρο 39 παρ.6)  όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να είναι «μέλη ενός μόνο Πρωτοβάθμιου Σωματείου». Από τους συναδέλφους, λοιπόν, που ανήκουν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ( με απόσπαση ή διάθεση) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε κάποια ΕΛΜΕ ( είναι μέλη της ΕΛΜΕ , έχουν πληρώσει συνδρομή στην ΕΛΜΕ , έχουν λάβει μέρος στις αρχαιρεσίες της ΕΛΜΕ για εκλογή Δ.Σ. ή αντιπροσώπων). Όποιος όμως συνάδελφος από αυτούς δεν είναι μέλος κάποιας ΕΛΜΕ και επιθυμεί να εγγραφεί και να ψηφίσει στο Δελμούζο θα πρέπει να πληρώσει τη συνδρομή του ώστε να γίνει μέλος του συλλόγου μας.

6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 86Η Γ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας οι επικεφαλής παρατάξεων ή οι μεμονωμένοι συνάδελφοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις εκλογές ανάδειξης αντιπροσώπων για την 86η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μπορούν να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 , από τις 20.00 έως και τις 21.00, στα γραφεία του Συλλόγου ( 1Ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης – Εθνικής Αντιστάσεως και Μαυρομιχάλη). Για το λόγο αυτό τα γραφεία του Συλλόγου την ημέρα αυτή θα είναι ανοιχτά τις ώρες αυτές. Θα ακολουθήσει Δ.Σ. για την επικύρωση των ψηφοδελτίων.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα υποψηφιότητας , σύμφωνα με το καταστατικό, έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων  οι οποίοι :

Α) εργάζονται στα δημοτικά και νηπιαγωγεία ευθύνης του συλλόγου μας και οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμοι - αποσπασμένοι - αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού και αναπληρωτές ΕΣΠΑ – ΠΔΕ  κτλ )

Β) είναι μέλη του Συλλόγου, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις (συνδρομή) στο Σύλλογο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητο να γίνει από τους εκπροσώπους των παρατάξεων στα γραφεία του Συλλόγου και με ταυτόχρονη αποστολή e-mail του ψηφοδελτίου (λογότυπο- υποψήφιοι) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου. Το ψηφοδέλτιο θα περιλαμβάνει το λογότυπο, το επώνυμο ,το όνομα και το πατρώνυμο (με πεζά γράμματα) των υποψηφίων.

7.ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Θα λειτουργήσουν 3 εκλογικά τμήματα χωρισμένα με αλφαβητική σειρά.

Στα ψηφοδέλτια βάζουμε μέχρι 7 σταυρούς

Ψηφίζουμε με αστυνομική ταυτότητα.

Όσοι εγγραφούν ως μέλη του Συλλόγου την ημέρα των εκλογών θα επιδεικνύουν στην Εφορευτική Επιτροπή και την απόδειξη πληρωμής που θα τους εκδίδει ο Ταμίας.

8.ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Για τις Εφορευτικές Επιτροπές θα χρειαστούν 9 συνάδελφοι (6 τακτικοί και 3 αναπληρωματικοί). Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να είναι μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι την Πέμπτη Ιούνη 2017, στα μέλη του Δ.Σ. ή να στείλουν e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Τα μέλη των εφορευτικών θα πρέπει

  • Να είναι μέλη του Συλλόγου
  • Να μην είναι υποψήφιοι στις εκλογές

Αν οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι θα γίνει κλήρωση. Ο Σύλλογος αποζημιώνει συμβολικά τους συναδέλφους των εφορευτικών επιτροπών.

9.ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Έπειτα από αίτηση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας χορηγήθηκε, από τη Δ/νση Π.Ε. Εκπαίδευσης, άδεια μίας (1) ημέρας, την Τετάρτη 7-6-2017, στα μέλη του Συλλόγου για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων ( συμμετοχή στη Γ.Σ. και στις εκλογές).

Η άδεια αυτή χορηγείται για ειδικό σκοπό (συμμετοχή στην Γ.Σ. και στις εκλογές) και μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου και για το λόγο αυτό οι εφορευτικές επιτροπές θα χορηγούν βεβαίωση συμμετοχής. Όσοι δε συμμετέχουν ή δεν είναι μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο σχολείο τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ο Ταμίας του Συλλόγου θα βρίσκεται, στο χώρο για να κάνει εγγραφές νέων μελών ώστε να ενημερωθούν οι εκλογικοί κατάλογοι.

                               

            Στους συναδέλφους που θα εγγράφονται την ημέρα της Γενικής συνέλευσης θα χορηγείτε ταυτότητα μέλους της ΔΟΕ και η ατζέντα του Συλλόγου.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων μας στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσής μας ενισχύει τις δυνατότητες του κλάδου να πάρει σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον των δικαιωμάτων μας, των διεκδικήσεων  και των αγώνων μας. Η μαζική συμμετοχή μας δείχνει τη δύναμή μας, την απαίτησή μας να διεκδικήσουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα και την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την συλλογική μας δράση.

Φτάνει πια η κοροϊδία!!!

Όλοι στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε συλλογικά την οργάνωση του αγώνα μας!

 

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                 Άγγελος   Πούλος