Παλλήνη: 15-3-2017                                                                           Προς

                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 114                                                            το Υπουργείο  Παιδείας

                                                                                                                                           τη Δ/νση  Π.Ε Ανατ. Αττικής 

                                                                                                                                                και την Δ.Ο.Ε                                

Να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για μετάθεση και οριστική τοποθέτηση, που χωρίς δική τους υπαιτιότητα δεν τις κατέθεσαν εμπρόθεσμα.

Με αφορμή τηλεφωνήματα αρκετών συναδέλφων οι οποίοι δεν κατέθεσαν αιτήσεις για μετάθεση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ , αλλά  και για  οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής, χάνοντας τις προθεσμίες - κάτι που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα - καλούμε το ΠΥΣΠΕ και τη Δ/νση Ανατολικής Αττικής όπως και το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσουν τις περιπτώσεις αυτές και όπου δεν υπάρχει πραγματικά ευθύνη των εκπαιδευτικών για την αδυναμία εμπρόθεσμης υποβολή των αιτήσεών τους, να γίνουν αποδεκτές και να ενταχθούν στο σύστημα.

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                 Άγγελος   Πούλος