Παλλήνη:20-2-2023                                                                                           προς

                                         Αριθμ.Πρωτ.: 96                                                                        όλους τους συναδέλφους μας

Για ακόμη μια φορά η ηγεσία του υπουργείου μέσω των αποφάσεων του ΙΕΠ παρουσιάζει το μέλλον που επιφυλάσσει στους εκπαιδευτικούς . Εκτός από την ατέρμονη γραφειοκρατία , τον εργασιακό εκφοβισμό , την ανάθεση δεκάδων καθηκόντων εκτός διδασκαλίας και την στοχοποίηση των εκπαιδευτικών, ως των μοναδικών υπεύθυνων για τα προβλήματα της εκπαίδευσης μέσω του κοινωνικού αυτοματισμού , το σύνολο των υποχρεωτικών επιμορφώσεων σχεδιάζεται να πραγματοποιείται έκτος εργασιακού ωραρίου ακόμα και σε επίσημες αργίες !

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο , προγραμματίστηκε και υλοποιείται από το ΙΕΠ το υποχρεωτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Αξίζει να σημειώσουμε πως οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, είναι συνάδελφοι μας που το μεγαλύτερο ποσοστό τους υπηρετεί την εκπαίδευση τουλάχιστον μια δωδεκαετία και διαθέτει τυπικά προσόντα ανάλογα με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων !

Επιπρόσθετα σχεδόν το σύνολο των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών έχουν περάσει με επιτυχία ανάλογη επιμόρφωση ως αναπληρωτές !    

Η ηγεσία του υπουργείου παιδείας μέσω του ΙΕΠ , απευθύνεται στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ως υπαλλήλους δεύτερης κατηγορίας χωρίς δικαιώματα :

Α. Οι νεοδιόριστοι δεν επιλέγουν τις ημέρες και τις ώρες της επιμόρφωσης τους. Η προσωπική τους ζωή και το πρόγραμμα της οικογένειας τους δεν έχουν σημασία για τους υπεύθυνους του ΙΕΠ. Με ένα μήνυμα μέσω viber καλούνται σε συγκεκριμένα τμήματα , χωρίς να τους δίνεται καμία δυνατότητα επιλογής. Μάλιστα η επιμόρφωση διεξάγεται σύμφωνα με το πρόγραμμα Καθαρή Δευτέρα , Μεγάλη Εβδομάδα και την εβδομάδα της Διακαινησίμου.

Β. Καλούνται να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης , χωρίς το δικαίωμα της επιλογής για δια ζώσης επιμόρφωση.

Γ. Με έγγραφο το ΙΕΠ συστήνει στους νεοδιόριστους να παρακολουθούν τα μαθήματα με ανοικτές κάμερες για να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου .

Δ. Ο χωρισμός των τμημάτων έχει γίνει με αλφαβητική σειρά χωρίς καμία πρόβλεψη στην ειδικότητα και την βαθμίδα του κάθε εκπαιδευτικού .

Ε. Η τεράστια ύλη και η υποχρεωτικότητα των εργασιών δεν έχει καμία σχέση με πρόγραμμα επιμόρφωση λίγων εβδομάδων , αλλά με μεταπτυχιακό πρόγραμμα διετούς φοιτήσεως .

Από τα παραπάνω είναι φανερό πως η επιμόρφωση είναι πρόχειρα σχεδιασμένη και η υλοποίηση της βασίζεται στην τρομοκρατία και στην επιβολή .

Απαιτούμε :

  • Να εξαιρεθούν από την επιμόρφωση όλοι οι νεοδιόριστοι που έχουν ήδη παρακολουθήσει ανάλογο πρόγραμμα ως αναπληρωτές.
  • Η επιμόρφωση να πραγματοποιηθεί εντός εργασιακού ωραρίου κατά το διάστημα 15-21 Ιουνίου 2023 ή 1-10 Σεπτεμβρίου 2023.
  • Οι νεοδιόριστοι να έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμόρφωση .
  • Ο χωρισμός σε τμήματα να γίνει με βάση τον κλάδο και την ειδικότητα των συναδέλφων .
  • Η ύλη και οι εξετάσεις να είναι ανάλογες του προγράμματος.

Καλούμε την ΔΟΕ να αναδείξει το θέμα .

Ο πρόεδρος                                                                                                            Η γραμματέας

Κ. Βερέτσος                                                                                                                       Α. Γείτονα