Παλλήνη:20-1-2023                                                                                           προς

                         Αριθμ.Πρωτ.: 87                                                                        όλους τους συναδέλφους μας

Το ΔΣ του συλλόγου, ύστερα από τη συνάντηση του με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικών θεμάτων, με θέμα την απόφαση του ΠΥΣΠΕ με αρίθμ. 43/20-12-

2022 για τοποθέτηση συναδέλφου ως υπεράριθμου σε άλλη σχολική μονάδα, δηλώνει τα εξής :

Σε κάθε περίπτωση λειτουργικής υπεραριθμίας μόνιμου εκπαιδευτικού ακόμα και αν αυτή

προκύπτει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η διαπίστωση του λειτουργικά υπεράριθμου

γίνεται ύστερα από συνεδρίαση του ΣΔ του σχολείου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει ο

νόμος (όλοι οι συνάδελφοι καταθέτουν αίτηση θετική ή αρνητική αν επιθυμεί κάποιος/α να

χαρακτηριστεί ως υπεράριθμος και σε αρνητική δήλωση όλων αποχωρεί ο τελευταίος

τοποθετηθείς).

Κατανοούμε πλήρως, πως η συγκεκριμένη διαδικασία στα μέσα της χρονιάς αναστατώνει τη

σχολική κοινότητα και για αυτό τον λόγο θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια της Διεύθυνσης για

εύρεση λύσης με το μικρότερο παιδαγωγικό κόστος για τους μαθητές, με τον απαράβατο όρο η

προτεινόμενη λύση να έχει την απόλυτη συναίνεση του συναδέλφου που θα μετακινηθεί .

Καμία απόφαση του ΠΥΣΠΕ, που πρέπει να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία, δεν μπορεί να γίνει

αποδεκτή όταν εντέλει μόνιμο συνάδελφο χωρίς να τηρείται η νομιμότητα της διαδικασίας.

Καλούμε τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, ώστε να

βρεθεί λύση στο θέμα, η οποία δεν θα διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του σχολείου και

παράλληλα θα είναι αποδεκτή από τον συνάδελφο, αλλιώς να καλέσει τον Σύλλογο Διδασκόντων

του σχολείου να προχωρήσει στη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος .

Το ΔΣ του συλλόγου δεσμεύεται να παρακολουθεί στενά το θέμα .

Ο πρόεδρος                                                                                                Η γραμματέας

Κ. Βερέτσος.                                                                                                  Α. Γείτονα