Παλλήνη:25-10-2022                                                                                             προς

                                                      Αριθμ.Πρωτ.:67                                                                              όλους τους συναδέλφους μας

 

΄Ενας μήνας από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για ακόμα μια φορά οι μαθητές με αναπηρία αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στη φοίτηση τους, καθώς δεν έχουν καλυφτεί τα κενά σε προσωπικό, ειδικό εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στο προσφερόμενο έργο, καθώς οι αναγκαίες επιστημονικές παρεμβάσεις, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, ψυχικής στήριξης κα, είναι αναντικατάστατες για την ολόπλευρη στήριξη και την εν γένει, πρόοδό τους

Τα δρομολόγια μεταφοράς, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν ξεκινήσει, αφήνοντας στο σπίτι, τουλάχιστον, 1000 παιδιά, μόνο στην Αττική, συμφωνα με δήλωση της υφυπουργού παιδείας. Στο ιδιωτικοποιημένο σύστημα μεταφορών, με συμβάσεις που ανά διαστήματα κάνουν τον κύκλο τους λήγοντας, επανανεώνοντας, αφήνοντας για διαστήματα ακάλυπτα τα δρομολόγια. Πολύ περισσότερο, που ακόμα κι αν καλυφτούν οι όροι και οι προϋποθέσεις μεταφοράς, δεν προσδιορίζονται με αυστηρά επιστημονικά κριτίρια, καθώς οι οδηγοί και συνοδοί δεν εχουν την αναγκαία κατάρτιση για να το κάνουν.

Παραμένει το διαχρονικό και οξυμένο πρόβλημα με τα σχολικά κτίρια των ειδικών σχολείων και νηπιαγωγείων που λόγω ακαταλληλότητας, υποσυντήρησης, υπερκορεσμού, που θέτουν ζητήματα ασφάλειας για τα παιδιά και τους εργαζόμενους, αλλά και γενικότερα, προβλήματα επιστημονικής παρέμβασης καθώς δεν υπάρχουν, σε πολλές περιπτώσεις κατάλληλοι και διαθέσιμοι χώροι για την πραγματοποίηση των αναγκαίων επιστημονικών παρεμβάσεων. Ενώ παραμένουν για δεκαετίες τα ιδρυμένα ειδικά σχολεία που δεν έχουν λειτουργήσει (ΕΕΕΕΚ Περιστερίου και Αθήνας κα), με αποτέλεσμα τα υπάρχοντα να μη μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες, και στην κυριολεξία, να στοιβάζονται οι μαθητές.

Ενώ στο πλαίσιο της υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης, που στην κυριολεξία τσακίζει το παιδαγωγικό και επιστημονικό έργο των εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση, πολλαπλάσια χτυπά την ειδική καθώς δε φτάνει το βιβλίο, άντε και ένας προτζέκτορας, αλλά σύγχρονα μέσα, επιστημονικά, τεχνολογικά, παιδαγωγικά. Στην συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων υπάρχουν ελλείψεις ή είναι απαρχαιωμένα και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, με κόπο και μεράκι, παλεύουν να τα καλύψουν, φτιάχτοντας οι ίδιοι το υλικό και τα μέσα.

Επιπλέον, όλων αυτών, εξίσου σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στον τομέα της διάγνωσης και αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ, είναι υποστελεχωμένα, τοποθετούνται στην συντριπτική τους πλειοψηφία αναπληρωτές, γι’ αυτό οι αναμονές είναι πολύμηνες, πολλά από τα κτίρια ακατάλληλα, μόνο στην Αθήνα προβλήματα στέγασης αντιμετωπίζει το ΚΕΔΑΣΥ Δυττικής Αττικής, Β’ Αθηνών, 1ο Γ΄ Αθήνας κα ενώ δεν καλύπτονται πλήρως, για όλους τους εργαζόμενους η επιμόρφωση στα επιστημονικά εργαλεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση, ενώ πολλά από τα ΚΕΔΑΣΥ δε διαθέτουν τα πιο σύγχρονα και προηγμένα εργαλεία.

Εδώ και τώρα απαιτούμε:

Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μπροστά στην κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2023-2024

προσλήψεις ώστε να καλυφτούν όλα τα κενά σε προσωπικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, βοηθητικό. Μονιμοποίηση όλων όσων εργάζονται στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Επιπλέον, μόνιμες προσλήψεις για να καλυφτούν όλες οι ανάγκες στα ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.

Να καλυφτούν όλα τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών. Ενιαίο δημόσιο σύστημα μεταφοράς με ευθύνη του κράτους, με την εξασφάλιση των κατάλληλων μέσων και το κατάλληλα επιμορφωμένο προσωπικό

αύξηση της χρηματοτότησης προς τους δήμους για να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες συντηρήσεις, αναπαλαιώσεις. Έναρξη της λειτουργίας όλων των ιδρυμένων σχολείων. Συνολικό σχέδιο για τις σχολικές υποδομές με την ανέγερση νεών σύγχρονων ειδικών σχολείων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.

Πλήρης στελέχωση από μόνιμο προσωπικό, κατάλληλη στέγαση, διάθεση επιστημονικών εργαλείων στα ΚΕΔΑΣΥ ώστε να μπορούν να επιτελούν το επιστημονικό έργο ολόπλευρα, χωρίς καθυστερήσεις για όσα παιδιά το χρειάζονται. Η διάγνωση και αξιολόγηση πρέπει να ξεκινά όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα ώστε να είναι πιο ουσιαστική και αποτελεσματική η παιδαγωγική και επιστημονική παρέμβαση.

Διάθεση όλου του αναγκαίου παιδαγωγικού, επιστημονικού, τεχνολογικού, υλικοτεχνικού υλικού ώστε η επιστημονικό παιδαγωγική παρέμβαση να είναι ολόπλευρη, σύγχρονη και ως εκ τούτου αποτελεσματική.

             

               Ο Πρόεδρος                                                                                                        Η Γεν. Γραμματέας

          

            Κων/νος Βερέτσος                                                                                                       Αργυρώ   Γείτονα