Παλλήνη:15-1-2022                                                                                             προς

                              Αριθμ.Πρωτ.: 6                                                                     όλους τους συναδέλφους μας

Το ΔΣ του συλλόγου στηρίζει τους εργαζόμενους στο ΓΝ Παίδων Πεντέλης και τις αποφάσεις της ΓΣ των εργαζόμενων του νοσοκομείου την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου . Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι του ΓΝ Παίδων Πεντέλης αποφάσισαν :

  1. Να παραμείνουν σε λειτουργία 24ωρης εφημέρευσης.
  2. Να θέσουν ως προτεραιότητα τους την ασφαλή λειτουργία της εφημερίας με όλο το απαιτούμενο προσωπικό .
  3. Να υποστηρίξουν το Εμβολιαστικο κέντρο και να διαθέσουν το απαιτούμενο προσωπικό με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία όλων των τμημάτων του νοσοκομείου .
  4. Να ζητήσουν για την στελέχωση των επιπλέον Εμβολιαστικών γραμμών άμεσες προσλήψεις αναγκαίου προσωπικού.

Η δημόσια υγεία και η δημόσια εκπαίδευση στήριξαν μέσα στην πανδημία τους πολίτες την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση δεν ελάμβανε κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξη τους , πέρα από τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα .

Δεν θα δεχτούμε καμία έκπτωση στις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες υγείας για να εξυπηρετηθεί το επικοινωνιακό αφήγημα της κυβέρνησης περί κανονικότητας .

Αλληλεγγύη - Ενότητα - Αγώνας

                Ο Πρόεδρος                                                                                                        Η Γεν. Γραμματέας

             Κων/νος Βερέτσος                                                                                                 Αργυρώ   Γείτονα