Παλλήνη : 2-9-2021                                                                                             προς

                                    Αριθμ.Πρωτ.: 155                                                                     όλους τους συναδέλφους μας

 

Στην παράσταση διαμαρτυρίας θέσαμε εξ αρχής και οι δύο παρευρισκόμενοι σύλλογοι το σύνολο των κοινών αιτημάτων που

μας έφεραν στη Δ/νση. Καταγγείλαμε ότι όλες οι μεταβολές έγιναν σε αντίθεση με το νομικό πλαίσιο και χωρίς να δοθεί η δυνατότητα επιλογής επί όλων των κενών. Αναφερθήκαμε συγκεκριμένα στις υπεραριθμίες και το πώς αυτές κρίθηκαν, για τις αποσπάσεις που δεν έγιναν και τη Β΄ φάση αιτήσεων αποσπάσεων που δεν ανακοινώθηκε ποτέ. Απαύγασμα όλων των προηγουμένων οι εν κρυπτώ τοποθετήσεις αναπληρωτών μέσω του opsyd με προτεραιοποίηση κενών. Τονίστηκε ότι μια τέτοια διαδικασία μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω σε εποχές αδιαφάνειας, αδυναμίας ελέγχου όταν δίναμε τη μάχη του αυτονόητου με τις Δ/νσεις για να κατοχυρώσουμε να ανακοινώνουν δημόσια όλα τα κενά και να τα δίνουν όλα στους αναπληρωτές να επιλέξουν οι ίδιοι με βάση τη σειρά και τα μόριά τους και όχι με βάση τις προτεραιότητες της Δ/νσης.

Θέσαμε την απαίτηση των μέτρων για την πανδημία: αραίωση, νέα τμήματα και όλα τα μέτρα που δύο χρόνια τώρα διεκδικεί το εκπαιδευτικό κίνημα και αγνοεί το Υπουργείο Παιδείας.

Τέθηκε η ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών πριν από τον αγιασμό αλλιώς δεν θα καλυφθούν όλα τα κενά των σχολείων από την έναρξη - γεγονός που εκτός από αντιπαιδαγωγικό είναι και επικίνδυνο σε περίοδο πανδημίας.  

Τέθηκε η αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας των ολοήμερων τμημάτων μας καθώς η μη λειτουργία του ανοίγει το δρόμο στα ιδιωτικά ΚΔΑΠ και την ιδιωτικοποίηση γενικότερα του μορφωτικού αγαθού των παιδιών που βγαίνουν από πολύμηνη αναστολή σχ. μονάδων με ιδιαίτερη επιβάρυνση γι΄αυτά.

Αποκαλύψαμε ότι:

Η μη παρουσίαση όλων των κενών στερεί τη δυνατότητα των αναπληρωτών να επιλέγουν επί του συνόλου των κενών και τις σχ. μονάδες να μην έχουν δυνατότητα να παρέμβουν, να διορθώσουν, να επικοινωνήσουν.

Ο τρόπος που το ΥΠΑΙΘ επέλεξε να ανακοινώσει τα κενά με πίεση για προτεραιοποίηση τους στις Δ/νσεις θα μπορούσε στοιχειωδώς να ανακουφίσει την κατάσταση αν η Δ/νση όπως είχαμε και με γραπτό αίτημά μας ζητήσει να τα έχει αναρτημένα στην ιστοσελίδα της με παρατηρήσεις για τα ορισμένου χρόνου κλπ.

Καταγγείλαμε την απόκρυψη τους καθώς και το ότι αρκετά από τα κενά που αναρτήθηκαν στον opsyd ήταν κενά ορισμένου χρόνου χωρίς να το γνωρίζουν οι συνάδελφοι/ισσες.

Δεδομένης των της παραπάνω αυθαιρεσιών και αδικιών αλλά και της μη ανάρτησης του συνόλου των κενών καθώς και των κενών που προκύπτουν με την έναρξη της χρονιάς Απαιτήσαμε:

Να γίνει 2η φάση αποσπάσεων με επανεξέταση όλων των αιτήσεων   με βάση τα κενά που προέκυψαν με το άνοιγμα των σχολείων και των ολοήμερων , ταυτόχρονα να δοθεί η δυνατότητα να υποβληθούν νέες αιτήσεις πράγμα που δεν έκανε η δ/νση όπως είχε δεσμευτεί.

Να δοθεί η δυνατότητα για επανατοποθετήσεις τόσο νεοδιόριστων όσο και των αναπληρωτών - ιδιαίτερα αυτών που παραπλανήθηκαν (κενά ορισμένου χρόνου χωρίς χαρακτηρισμό, απόκρυψη κενών λόγω προλεταριοποίησης κλπ)  

Ρωτήσαμε ποιος υπογράφει πλέον αυτές τις τοποθετήσεις εφόσον γίνονται κεντρικά ενώ η νομοθεσία δε έχει παύσει να ορίζει τον Δ/ντη Εκπαίδευσης.

Απαιτήσαμε έστω και τώρα προκειμένου στοιχειωδώς να επουλωθεί η κατάσταση να ανακοινωθεί-αναρτηθεί το σύνολο των κενών συμπεριλαμβανομένων των κενών ολοημέρου, ΖΕΠ, ΤΕ (και των λειτουργικών δεδομένου ότι υπάρχει δέσμευση να δοθούν και οργανικά στο αμέσως επόμενο διάστημα) , όλων των κενών ειδικοτήτων και του επιπλέον εκπαιδευτικού για τα 4θέσια Ν/Γ καθώς και των τμημάτων που προκύπτουν μετά από κατατμήσεις λόγω μετεγγραφών )

Ρωτήσαμε με ποια κριτήρια έγινε η προτεραιοποίηση των κενών όλων των ειδικοτήτων.

Καταγγείλαμε το γεγονός της μη κάλυψης όλων των παράλληλων και την επερχόμενη κατάτμηση σε τεκμηριωμένες και εγκεκριμένες διαγνώσεις. Δηλώσαμε ότι το σχολείο δεν πρέπει και δεν πρόκειται να αναλάβει αυτή την απαράδεκτη διαδικασία του προκρούστη. Ρωτήσαμε για το πώς θα γίνει η διάθεση των παράλληλων στηρίξεων που τοποθετήθηκαν στα σχολεία μας εφόσον δεν καλύπτουν το σύνολο των εγκεκριμένων αιτημάτων. Επίσης ρωτήσαμε αν θα γίνει και το πότε επόμενη φάση προσλήψεων παράλληλων για τις μέχρι τώρα διαγνώσεις ή το ΥΠΑΙΘ θεωρεί ότι έχει τελειώσει και δεν τα θεωρεί κενά αλλά και για την κάλυψη των υπολοίπων αναγκών.

Ρωτήσαμε για τις άδειες ευπαθών ομάδων και αν και πότε αυτές θα εκκινήσουν και πώς θα καλυφθούν οι θέσεις των συναδέλφων που τις δικαιούνται.

Ρωτήσαμε αν υπάρχουν επιπλέον μέτρα για την πανδημία.

Θέσαμε το πολύ σοβαρό ζήτημα των σχολικών μονάδων που εκκινούν χωρίς Δ/ντη, δ/ντρια είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων, είτε παραιτήσεων αυτών. Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για να αντικατασταθούν και πώς θα καλυφθούν έστω και προσωρινά τα σχολεία καθώς ο γραφειοκρατικός όγκος είναι τεράστιος και τα προγράμματα των σχολείων είναι «στραγγιγμένα» διαθέσιμων ωρών και οι Υποδιευθυντές/ντριες έχουν πλήρες πρόγραμμα και ευθύνη τάξης/τάξεων. Απαιτήσαμε για το διάστημα που   οι Υποδιευθυντές κάνουν χρέη Δ/ντη να απαλλαγούν από τάξη και να περιοριστούν στο ωράριο Δ/ντη. Οποιαδήποτε άλλη διαχείριση είναι αδύνατη και εξουθενωτική για τους συναδέλφους υποδιευθυντές/ντριες και διαλύει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Απαιτήσαμε να υπολογιστεί στα κενά επιπλέον εκπαιδευτικός για την κάλυψη των αναγκών ανάλογα με τη ειδικότητα του/της Υποδιευθυντή/ντριας.

Ο δ/ντης Εκπαίδευσης τοποθετήθηκε ως εξής:

Σε ότι αφορά τα μέτρα για την πανδημία δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να δώσει καμιά απάντηση καθώς έχει κάνει ερώτημα και αναμένει ενημέρωση για τα νέα πρωτοκόλλα και μέτρα. Απέφυγε βέβαια να μιλήσει για τα νέα τμήματα που προκύπτουν από την προσέλευση νέων μαθητών. Αυτό πρέπει επιτακτικά να το ζητήσουν οι σχολικές μονάδες και να ενημερώσουν άμεσα το σύλλογο.

Όσον αφορά τις υπηρεσιακές μεταβολές ακολούθησε οδηγίες του ΥΠΑΙΘ γι΄αυτό και όλες έγιναν με κλειστές σχ. μονάδες. Απέφυγε βέβαια να αναλάβει την ευθύνη για την παραβίαση της νομοθεσίας καθώς η εγκύκλιος του υπουργείου που υλοποίησε είναι προδήλως αντίθετη με τον νομικό πλαίσιο.

Για τις αποσπάσεις που δεν ικανοποιήθηκαν λόγω έλλειψης κενών δεσμεύτηκε να εξετάσει όλες τις αποσπάσεις που έχουν κατατεθεί και να ικανοποιήσει όσες προκύπτουν από κενά σε σχ. μονάδες προτίμησης των συναδέλφων πριν από την τοποθέτηση Β΄ φάσης αναπληρωτών. Αρνήθηκε να καλέσει σε νέες αιτήσεις αποσπάσεων. Δεν δέχθηκε να συμπεριληφθούν τα κενά των ολοήμερων σε αυτή την διαδικασία , δέχθηκε, όμως, να μελετήσει σοβαρά την πρόταση μας , χωρίς να δεσμευτεί , να δοθούν και τα κενά των ολοήμερων στην επανεξέταση των αποσπάσεων με την υποσημείωση «εφ’ όσον αντικατασταθεί» όταν γίνει η Β´ φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

Για τις αποσπάσεις ειδική αγωγής που απορρίφθηκαν όπως ο ίδιος είπε λόγω περιορισμένων προσλήψεων θα ικανοποιηθούν εφόσον γίνει επόμενη πρόσληψη αναπληρωτών.

Για τις βελτιώσεις - επανατοποθετήσεις αναπληρωτών αρχικά είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια θεσμοθετημένη διαδικασία. Κάτω από την επιμονή μας ότι φυσικά και μπορεί να επανατοποθετεί ο Δ/ντής εκπαίδευσης τους αναπληρωτές και είναι ελάχιστη ηθική υποχρέωση της Δ/νσης απέναντι στους συναδέλφους αναπληρωτές που υπέστησαν τις αδικίες της Α΄ φάσης και δήλωσαν με λάθος πληροφόρηση (κενά ορισμένου χρόνου χωρίς να το γνωρίζουν) και περικοπή κενών (χωρίς κενά ολοημέρων κ.α.) αποδέχτηκε ότι θα ικανοποιήσει αιτήσεις επανατοποθέτησης συναδέλφων αναπληρωτών που αδικήθηκαν στα κενά που προκύπτουν και πριν την τοποθέτηση Β΄ φάσης αναπληρωτών .

Για την προτεραιοποίηση των κενών είπε ότι το κριτήριο ήταν αποκλειστικά η κάλυψη πρωινών τμημάτων για ΠΕ 70 ενώ ακόμη και σε αυτά δόθηκαν 2 λιγότερα ( από τα πιο μακρινά: 2ο Δ.Σ. Αναβύσσου και 2ο Δ.Σ. Λαυρίου) καθώς δεν αρκούσαν οι προσλήψεις Α΄ Φάσης. Η προτεραιοποίηση ειδικοτήτων έγινε με βάση τα υπόλοιπα κενά που είχε το σχολείο και μια λογική ισομοιρασμού των κενών στα σχολεία.

Η ανάθεση των παράλληλων στηρίξεων στα παιδιά σε κάθε σχολείο θα γίνει από το ΠΥΣΠΕ με σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ.

Δεσμεύτηκε να αναρτήσει το σύνολο των κενών μετά και την τοποθέτηση της Α΄ φάσης πρόσληψης με το σύνολο και των ολοημέρων ( όπως τα ορίζει η Δ/νση) ώστε να ξέρει το κάθε σχολείο ότι έχει περάσει και ζητιέται το κενό του. Αρνήθηκε επίμονα για άλλη μια φορά να δηλώσει τα λειτουργικά κενά ΤΕ ( π.χ. 2ο Δ.Σ. Αναβύσσου, 2ο Δ.Σ. Μαρκοπούλου, 2ο Ν.Γ Λαυρίου) κι όλων των υπολοίπων της Αν. Αττικής που έχουν υποβάλλει αίτημα για ίδρυση οργανικής.

Δε γνωρίζει για το πότε θα γίνει επόμενη φάση προσλήψεων και δεν τους έχουν ζητηθεί κενά από το ΥΠΑΙΘ μετά τη Β ΄Φάση.

Οι Υποδιευθυντές και όπου δεν υπάρχουν ο αρχαιότερος θα οριστούν αναπληρωτές Δ/ντες με απόφαση ΠΥΣΠΕ ή Δ/ντή εκπαίδευσης - αναμένει οδηγίες ενώ διευκρίνισε ότι καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για απαλλαγή ωραρίου για τους αναπληρωτές Δ/ντές !. Θα εκτελούν χρέη Δ/ντή μέχρι τις νέες κρίσεις που θα γίνουν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς - απροσδιόριστα. Αρχικά δε δέχτηκε να δηλώσει επιπλέον κενό εκπαιδευτικού για την κάλυψή τους. Μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες των συλλόγων δεσμεύτηκε να το ξαναδεί.