ΠΑΛΛΗΝΗ:6/3/2021

Α.Π. : 126

Προς: προϊσταμένες/νους και νηπιαγωγούς του συλλόγου

Κανένας Σύλλογος Διδασκόντων να μην αποφασίσει τον χαρακτηρισμό του σχολείου του ως «πειραματικό». Χρήσιμες πληροφορίες.

Ταφόπλακα στη Δημόσια Δωρεάν και Ενιαία Εκπαίδευση ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του που ζητά από τους εκπαιδευτικούς τον χαρακτηρισμό «ορισμένων» δημοτικών σχολείων σε «πειραματικά». Στην προσπάθεια, μάλιστα αυτή, επιχειρεί να εμπλέξει ως «συνεργούς» τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων. Η απάντηση όλων, οφείλει να είναι ένα μεγάλο και ηχηρό «ΟΧΙ».

Με το ΦΕΚ 776/26-2-2021 με θέμα «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων» προβλέπεται η δημιουργία μιας ξεχωριστής ελίτ Πειραματικών σχολείων (Πρωτοβάθμια) και Πρότυπων (Δευτεροβάθμια) ως σχολεία «αρίστων».

Οι σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό τους ως Πειραματικών Σχολείων. Η απόφαση για την υποβολή αίτησης προς χαρακτηρισμό σχολικής μονάδας ως «Πειραματικό» λαμβάνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας. Εντύπωση προκαλεί η πρόβλεψη ότι η αίτηση για τον χαρακτηρισμό δημόσιας σχολικής μονάδας ως Πειραματικού Σχολείου μπορεί να υποβοβληθεί και από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρακάμπτοντας προφανώς τυχόν αρνητική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων (ο Δ/ντής εκπαίδευσης μεταξύ όλων των άλλων θα πρέπει να λάβει υπόψη του και «τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας της σχολικής μονάδας, καθώς και να αναφέρεται σε τυχόν αισθητική αξία του κτηρίου »!)

Τα σχολεία αυτά θα διοικούνται από μια ειδική, πανίσχυρη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που διορίζεται εξολοκλήρου από το υπουργείο, και θα αποφασίζει για όλα τα ζητήματα των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων της χώρας, όπως:

  • για τον τρόπο επιλογής των μαθητών
  • για την επιλογή των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολείων
  • για το ωρολόγιο πρόγραμμα
  • τη διδακτέα ύλη
  • τον τρόπο και τις μεθόδους διδασκαλίας
  • ακόμα και για τη χρηματοδότηση των σχολείων

Συνοψίζοντας οι αρνητικές συνέπειες για τους μαθητές που θα φοιτούν, αλλά και τους εκπαιδευτικούς που θα εργάζονται στα Πειραματικά σχολεία είναι οι ακόλουθες:

Α)   Όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας ΧΑΝΟΥΝ την ΟΡΓΑΝΙΚΗ τους θέση (άρθρο 19 παρ. 15 του Ν.4692/2021). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο με διετή θητεία, «προκειμένου να επιμορφωθούν και προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Στο τελευταίο έτος της θητείας τους αξιολογούνται, όσοι αξιολογηθούν θετικά συνεχίζουν την τετραετή θητεία τους, όσοι αξιολογηθούν αρνητικά ή δεν θελήσουν να αξιολογηθούν χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση και τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης.»

Β) Αποδέχονται την ατομική αξιολόγησή τους και την επιχειρούμενη εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παρ. 3α του Ν. 4692/2020: «αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί στην παιδαγωγική τους επάρκεια, όπως προκύπτει ιδίως από το βαθμό συμμετοχής τους στις δράσεις εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου». Η σχολική τους καθημερινότητα θα γίνει πολύ ασφυκτική .

Γ) Μετατρέπεται ο ρόλος του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου σε αξιολογητή αφού αυτός είναι που θα διενεργεί την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (άρθρο 20 παρ. 3β του Ν. 4692/2020).

Δ) Τα εργασιακά δικαιώματα ακόμα και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών τίθεται υπό αμφισβήτηση αφού το ΥΠΠΑΙΘ μπορεί να το τροποποιεί κατά το δοκούν (παράγραφο 23 του Άρθρου 19).

Ε) Η επιλογή των μαθητών δε θα γίνεται σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας αλλά με κλήρωση. Στα σχολεία αυτά επομένως καταργούνται τα γεωγραφικά όρια της περιοχής τους χάνοντας την χωροθέτησή τους ως προς το μαθητικό δυναμικό του κάθε σχολείου. Γίνεται υποχρεωτική μετακίνηση των μαθητών στις όμορες σχολικές μονάδες, με τις όποιες συνέπειες στην ψυχολογία των μετακινούμενων μαθητών, στην εκπαιδευτική τους διαδικασία, αλλά και στον οικογενειακό προγραμματισμό.

ΣΤ) Τέλος, για τα σχολεία αυτά θεσμοθετείται η προσέλκυση χορηγών (άρθρο 23), η συμμετοχή του δήμου, του συλλόγου γονέων, συλλόγων αποφοίτων, αλλά και εξωσχολικών «προσωπικοτήτων» μέσω του Συμβούλιου στήριξης του σχολείου (Άρθρο 22). Αυτό αποφασίζει για θέματα που σχετίζονται με την προσφορά του σχολείου στην τοπική κοινωνία, μεριμνά για θέματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου, καθώς και με την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν όσων διαχειρίζεται η αρμόδια Σχολική Επιτροπή.

Ενώ υπουργείο και κυβέρνηση επιχειρούν να τσακίσουν τον δημόσιο, καθολικό και δωρεάν χαρακτήρα των δημόσιων σχολείων με την κατάταξη των σχολικών μονάδων μέσω της αξιολόγησή τους και την αριθμητική τους αποτίμηση, από την άλλη φροντίζουν να φτιάξουν σχολεία για λίγους και εκλεκτούς, που θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με τις προδιαγραφές των ακριβών ιδιωτικών. Τα σχέδια της κυβέρνησης πρέπει να συναντήσουν την καθολική αντίθεση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Για όλα τα παραπάνω καλούμε:

  • Κανένας Σύλλογος Διδασκόντων να μην αποφασίσει τον χαρακτηρισμό του σχολείου του ως «Πειραματικού».
  • Κανείς Δ/ντής Εκπαίδευσης να μην προτείνει μονοπρόσωπα τον χαρακτηρισμό δημόσιας σχολικής μονάδας ως «Πειραματικού Σχολείου» χωρίς σύμφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
  • Τη ΔΟΕ να πάρει σαφή θέση, ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο αντίδρασης, ώστε να αποτρέψουμε το σχέδιο της κυβερνητικής πολιτικής που βασίζεται στην ιδιωτικοποίηση και στην κατηγοριοποίηση σχολείων μαθητών και εκπαιδευτικών και στη συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Όχι στα σχολεία για λίγους αρίστους και εκλεκτούς

Δημόσια δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά

          Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν.Γραμματέας

Kων/νος     Βερέτσος                                                     Σάββας Σεχίδης