Εκτύπωση

 Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Σας κοινοποιούμε την υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε στην εφορευτική επιτροπή την ημέρα των εκλογών ώστε να εγγραφείτε στον Σύλλογο και να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα. Βέβαια το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα υπάρχει και έξω από τα εκλογικά τμήματα την ημέρα των εκλογών.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Την υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν μόνο οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που μισθοδοτούνται από τη Δ/νση Ανατολικής Αττικής (όχι αναπληρωτές, αποσπασμένοι από άλλες Δ/νσεις ή από τη Β/θμια)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ , ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ