Εκτύπωση


Παλλήνη, 7/6/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η θέση μας στη συνεδρίαση της Επιτροπής για  την εφαρμογή της   δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής  αγωγής και εκπαίδευσης στον Δήμο Παλλήνης. Αντίγραφο Πρακτικού της συνεδρίασης

Συνεδρίασε την Παρασκευή 31-5-2019 η «Τριμερής Επιτροπή» για την εφαρμογή της   δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής  αγωγής και εκπαίδευσης στον Δήμο Παλλήνης από το σχολικό έτος 2020-21. Δυστυχώς, η επιτροπή δεν κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση αφού ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας δεν συμφώνησε με την πρόταση της Δ/ντριας Εκπαίδευσης και του εκπροσώπου του Δήμου Παλλήνης αφού θεώρησε πως αυτή, έτσι όπως ήταν διατυπωμένη, άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην εφαρμοστεί και πάλι η υποχρεωτική προσχολική αγωγή στον Δήμο Παλλήνης, αφού καμιά ουσιαστική δέσμευση δεν υπήρχε. Έτσι ο πρόεδρος του Συλλόγου λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αλέξανδρος Δελμούζος» για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση  δήλωσε πως η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα σε όλη την επικράτεια με ευθύνη της πολιτείας, με τη διάθεση ανάλογων πιστώσεων, με τη δημιουργία κατάλληλων κτηριακών υποδομών και με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι Δήμοι θα πρέπει να κάνουν έγκαιρα όλες τις απαραίτητες ενέργειες που τους αναλογούν ώστε όλα τα προνήπια τη νέα σχολική χρονιά να φοιτήσουν στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Στον Δήμο Παλλήνης η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης - αν και ήδη έχει καθυστερήσει – θα πρέπει να λειτουργήσει οπωσδήποτε το σχολικό έτος 2020-2021. Κάθε καθυστέρηση εφαρμογής της μας βρίσκει αντίθετους.

Στην τελική πρόταση της πλειοψηφίας (Δ/ντρια Εκπαίδευσης και εκπρόσωπος του Δήμου) της επιτροπής ο Πρόεδρος του Συλλόγου διαφώνησε με τη διατύπωση  «είναι εφικτή η εφαρμογή της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στον Δήμο Παλλήνης για το σχολικό έτος 2020-2021» ζητώντας να αντικατασταθεί στη συγκεκριμένη φράση η λέξη εφικτή με τη λέξη «θα εφαρμοστεί η προσχολική αγωγή αγωγής στον Δήμο Παλλήνης για το σχολικό έτος 2020-2021» κάτι  που δεν έγινε αποδεκτό  από τη Δ/ντρια Εκπαίδευσης και τον εκπρόσωπο του Δήμου με αποτέλεσμα να μην υπάρξει ομοφωνία στην απόφαση.

Συνημμένα : Αντίγραφο του πρακτικού της συνεδρίασης.

                  Ο Πρόεδρος                                                                   Ο  Γεν. Γραμματέας

                  Σάββας    Σεχίδης                                                          Κων/νος   Βερέτσος