Εκτύπωση

Παλλήνη: 23-11-2016                                                         Προς

Αριθμ.Πρωτ.:103                                              όλους  τους συναδέλφους  

            

Αναβολή παράστασης  διαμαρτυρίας

Λόγω απουσίας της Δ/ντριας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής, αλλά και λόγω του συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ, η προγραμματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας της Παρασκευής 25 Νοεμβρίου , μεταφέρεται την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου.

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                Άγγελος   Πούλος