Εκτύπωση

 

Υπενθύμιση μόνο για όσους συναδέλφους δεν έχουν καταβάλει τη Συνδικαλιστική τους συνδρομή 2016-17

 

15-11-2016         

Αριθμ. Πρωτ. : 98

Προς όλους τους συναδέλφους διά των Δ/ντων- Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων

Συνδικαλιστική συνδρομή 2016-17

μελών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Η συνδικαλιστική εισφορά παρακρατείται , σύμφωνα με το Νόμο 2303/95 και με την αριθμ. 2/77200/0022/25.10.1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση και σύμφωνα με αποφάσεις  Γ.Σ. της ΔΟΕ και  αντίστοιχες αποφάσεις του Συλλόγου μας. Επίσης, σύμφωνα  με τη ΔΟΕ και το άρθρο 5 παρ.γ  του καταστατικού της. η  συνδρομή των εκπαιδευτικών – μελών των Συλλόγων και η ακόλουθη απόδοση της στη Δ.Ο.Ε. πραγματοποιείται πάντοτε ανά συνδικαλιστικό και όχι ημερολογιακό έτος,  κατά συνέπεια η συνδρομή που θα καταβληθεί από τους συναδέλφους αφορά πλέον τη νέα συνδικαλιστική χρονιά 2016-17. Σας ενημερώνουμε ότι η συνδρομή των συναδέλφων προς τη Δ.Ο.Ε.,  έχει ως εξής :

1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Για όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε σχολεία ευθύνης του Συλλόγου μας και μισθοδοτούνται από τη Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής το ποσό της συνδρομής ορίζεται στα 30 ευρώ. Από τα 30 τα 24 αποδίδονται στη Δ.Ο.Ε. (22€ για Δ.Ο.Ε. + 2€ ταμείο στήριξης διωκόμενων συναδέλφων) και τα 6€  στο σύλλογο. Η συνδρομή τους θα παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία τους σε τρεις δόσεις τους  μήνες  Φεβρουάριο , Mάρτιο και Απρίλιο 2017, αφού υπογράψουν τη συνημμένη «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ».

    2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Για τους συναδέλφους αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού η συνδρομή διαμορφώνεται στα 15 ευρώ  από τα οποία και  τα 15 € αποδίδονται στη Δ.Ο.Ε. (12€ για Δ.Ο.Ε. + 3€ για την ΑΔΕΔΥ). Για τους συνάδελφους αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού, η συνδρομή τους θα παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία τους σε δύο δόσεις τους  μήνες  Φεβρουάριο και  Απρίλιο 2017, αφού υπογράψουν τη συνημμένη « ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ».

3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ - ΠΔΕ

Για τους συναδέλφους αναπληρωτές ΕΣΠΑ και ΠΔΕ η συνδρομή διαμορφώνεται στα 15 ευρώ  από τα οποία τα και τα 15 αποδίδονται στη Δ.Ο.Ε. (12€ για Δ.Ο.Ε. + 3€ για την ΑΔΕΔΥ). Για τους συναδέλφους αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ και ΠΔΕ δεν υπάρχει δυνατότητα αυτόματης παρακράτησης της συνδρομής τους από τη μισθοδοσία τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταβάλουν τη συνδρομή τους στον ταμία του Συλλόγου (Βερέτσος Κώστας , τηλ. 6972862504 ) λαμβάνοντας τη σχετική απόδειξη.

4. ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Οι εκπαιδευτικοί που Υπηρετούν σε σχολικές μονάδες του Συλλόγου μας με απόσπαση , που έχουν δηλαδή οργανική θέση σε άλλη Δ/νση Π.Ε.  και μισθοδοτούνται από αυτήν θα πρέπει να καταβάλουν τη συνδρομή τους στον ταμία του Συλλόγου (Βερέστσος Κώστας , τηλ. 6972862504 ) λαμβάνοντας τη σχετική απόδειξη, αφού δεν μπορεί να γίνει αυτόματη παρακράτηση. Το ποσό της συνδρομής ορίζεται στα 30 ευρώ. Από τα 30 τα 24 αποδίδονται στη Δ.Ο.Ε. (22€ για Δ.Ο.Ε. + 2€ ταμείο στήριξης διωκόμενων συναδέλφων) και τα 6€  στο σύλλογο).

Εξαίρεση για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε σχολεία του Δελμούζου αποτελούν οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική σε σχολεία ευθύνης των Συλλόγων «Κ. Σωτηρίου», «Ο Σωκράτης» και «Βάρης Βούλας» και μισθοδοτούνται από τη Δ/νση Ανατολικής Αττικής. Η  συνδρομή για τους συναδέλφους αυτούς θα παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία τους, αφού υπογράψουν τη συνημμένη « ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», σε τρεις  δόσεις τους  μήνες  Φεβρουάριο , Mάρτιο και  Απρίλιο 2017 για λογαριασμό του Συλλόγου Δελμούζου. Το ποσό της συνδρομής ορίζεται στα 30 ευρώ. Από τα 30 τα 24 αποδίδονται στη Δ.Ο.Ε. (22€ για Δ.Ο.Ε. + 2€ ταμείο στήριξης διωκόμενων συναδέλφων) και τα 6€  στο σύλλογο).

5. ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οι συνάδελφοι που μετατάχθηκαν οριστικά από τη Β/θμια στην Α/θμια και μισθοδοτούνται πλέον από τη Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, αφού υπογράψουν τη συνημμένη « ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», η  συνδρομή τους θα παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία τους σε τρεις  δόσεις τους  μήνες  Φεβρουάριο , Mάρτιο και  Απρίλιο 2017. Το ποσό της συνδρομής ορίζεται στα 30 ευρώ. Από τα 30 τα 24 αποδίδονται στη Δ.Ο.Ε. (22€ για Δ.Ο.Ε. + 2€ ταμείο στήριξης διωκόμενων συναδέλφων) και τα 6€  στο σύλλογο).

6.ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΔΟΕ (άρθρο 39 παρ.6)  όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να είναι  «μέλη ενός μόνο Πρωτοβάθμιου Σωματείου». Από τους συναδέλφους, λοιπόν,  που ενώ ανήκουν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μισθοδοτούνται από τη Δ.Ε. υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια (με απόσπαση ή διάθεση) δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής για το έτος 2016-2017 μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε κάποια ΕΛΜΕ ( είναι μέλη της ΕΛΜΕ , έχουν πληρώσει συνδρομή στην ΕΛΜΕ, έχουν λάβει μέρος στις αρχαιρεσίες της ΕΛΜΕ για εκλογή Δ.Σ. ή αντιπροσώπων για το έτος 2016-2017 ). Όποιος συνάδελφος όμως από αυτούς δεν είναι μέλος κάποιας ΕΛΜΕ και επιθυμεί να εγγραφεί στον Δελμούζο θα πρέπει να καταβάλει τη συνδρομή του στον ταμία του Συλλόγου ( Βερέστσος Κώστας , τηλ. 6972862504 ) λαμβάνοντας τη σχετική απόδειξη. Το ποσό της συνδρομής ορίζεται στα 30 ευρώ. Από τα 30 τα 24 αποδίδονται στη Δ.Ο.Ε. (22€ για Δ.Ο.Ε. + 2€ ταμείο στήριξης διωκόμενων συναδέλφων) και τα 6€  στο σύλλογο).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για τους Συναδέλφους που συμπληρώνουν το ωράριο τους σε πολλές σχολικές μονάδες αρκετές φορές διαφορετικών Συλλόγων θα δηλώνονται μόνο στο σχολείο αρχικής τοποθέτησής τους από το ΠΥΣΠΕ και στον Σύλλογο που ανήκει το σχολείο αυτό θα καταβάλουν τη συνδρομή τους.

7.ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Οι συνάδελφοι μειωμένου ωραρίου δεν καταβάλουν συνδρομή ( το κόστος της εγγραφής τους προς τη ΔΟΕ το αναλαμβάνει ο Σύλλογος). Απλά κάνουν μια αίτηση ότι επιθυμούν να είναι μέλη του Συλλόγου.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

Τη συνημμένη «Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση» τη συμπληρώνουν οι :

  • Μόνιμοι που έχουν οργανική και υπηρετούν σε σχολεία του Δελμούζου ( πρώην 3ο Γραφείου)
  • Αποσπασμένοι που έχουν οργανική σε άλλους Συλλόγους τηςΔ/νσης Ανατολικής Αττικής ( μισθοδοτούνται δηλαδή από τη Δ/νση ανατολικής Αττικής)
  • Αναπληρωτές από Τακτικό Προϋπολογισμό
  • Οριστικά μεταταχθέντες από την Β/θμια που μισθοδοτούνται πλέον από τηΔ/νση Ανατολικής Αττικής

Δεν συμπληρώνουν την κατάσταση αλλά καταβάλλουν απευθείας τη συνδρομή τους στον Ταμία οι :

  • Αποσπασμένοι από άλλες Δ/νσεις
  • Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
  • Αναπληρωτές Π.Δ.Ε.
  • Εκπαιδευτικοί που μισθοδοτούνται από την Β/θμια και υπηρετούν με διάθεση ή απόσπαση στην Α/θμια
  • Οι μειωμένου ωραρίου δεν καταβάλουν συνδρομή αλλά μόνο κάνουν αίτηση εγγραφής

Παρακαλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες Δ/ντες - Δ/ντριες των Δημοτικών σχολείων και τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων αφού συγκεντρώσουν τις υπογραφές στη συνημμένη κατάσταση και αφού επικυρώσουν το γνήσιο της υπογραφής ( υπογραφή και σφραγίδα) να την αποστείλουν στο fax του συλλόγου 2294 0 50197  ή να επικοινωνήσουν με τα μέλη του συλλόγου.

Προς αποφυγή λαθών ή παρερμηνειών στη δεύτερη σελίδα οι συνάδελφοι που δεν επιθυμούν να γίνουν μέλη του Συλλόγου το δηλώνουν ενυπόγραφα.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι                                                                         

Σε κάθε περίπτωση η απόδοση της συνδρομής δηλώνει την προσωπική συνειδητή απόφαση του εργαζόμενου να είναι συνδικαλισμένος και να παλέψει συλλογικά για τα δικαιώματά του και για αυτό το λόγο δεν μπορεί  να γίνεται «υποχρεωτικά». Κατανοούμε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των μελών του συλλόγου μας από την ασκούμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, άλλωστε αυτήν τη βιώνουμε όλοι μας, όπως επίσης και το γεγονός ότι τα χρήματα δε φτάνουν για να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας με αποτέλεσμα να σκεφτόμαστε την εξοικονόμηση κάθε ευρώ, αλλά σε μια εποχή που οι επιθέσεις ενάντια στην Δημόσια και Δωρεάν εκπαίδευση και στα εργασιακά μας δικαιώματα εντείνονται, οι «υποχρεώσεις μας» απέναντι στην υπηρεσία διαρκώς αυξάνονται και τα δικαιώματα λιγοστεύουν είναι απαραίτητο να συσπειρωθούμε όλοι γύρω από το σύλλογο μας και τα συνδικάτα και κανείς να μην είναι μόνος και απροστάτευτος σε οποιαδήποτε  μορφή αυθαιρεσίας και καταστρατήγησης των εργασιακών μας δικαιωμάτων και της παιδαγωγικής ελευθερίας στα σχολεία.

Καταβάλλοντας τη συνδρομή μας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

  Ο Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                 Άγγελος   Πούλος