Τελευταίες Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

Τελευταίες Ανακοινώσεις Αιρετών ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής

 

Σάββας Σεχίδης

Πρόεδρος του Συλλόγου « Αλέξανρος Δελμούζος»

Εκλεγμένος με τα Προοδευτικά Ρεύματα Εκπαιδευτικών

 

Υπεύθυνος για το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας, το Ολοήμερο Πρόγραμμα, τους εκπαιδευτικούς  οι οποίοι θα διδάσκουν Ολοήμερο Πρόγραμμα και για τα αντικείμενα διδασκαλίας του Ολοήμερου ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ.

 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Με  αφορμή τηλεφωνήματα συναδέλφων σχετικά με τις τελευταίες  τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και τις πρωτόγνωρες καταστάσεις, που χωρίς προηγούμενο ζούμε στα σχολεία μας , σε σχέση με τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με  το ΦΕΚ 1324/11 Μαΐου 2016 ισχύουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω :

  • Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του/της Δ/ντή−Δ/ντριας του σχολείου, ορίζονται:

α) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και

β) ανά ημέρα, ο εκπαιδευτικός που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του  Ολοήμερου Προγράμματος.

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα διαμορφώνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του/της Δ/ντή−Δ/ντριας της σχολικής μονάδας, συνυπολογίζοντας τα ενδιαφέροντα των μαθητών, την υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας καθώς και το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό. Η σειρά των ωρών διδασκαλίας  (2η και 3η), κατά τη σύνταξη του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας του Ολοήμερου, προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος.

Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.

α. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Δ/ντή−Δ/ντρια του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σχολικό Σύμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Στη συνέχεια το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καθημερινά και για 1 διδακτική ώρα εντάσσεται επιλεγόμενο διδακτικό αντικείμενο από τα αναφερόμενα: Τ.Π.Ε., Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Μουσική, θεατρική Αγωγή και Πολιτιστικοί Όμιλοι

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το διδακτικό αντικείμενο των Πολιτιστικών Ομίλων Δραστηριοτήτων δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των ειδικοτήτων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου

Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων α) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Σχολείου και β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών. 

Υ.Γ. : Όποιος συνάδελφος διαφωνεί με τη φιλοσοφία του ωρολογίου προγράμματος έχει το δικαίωμα να το καταψηφίσει στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων

Σάββας Σεχίδης

Πρόεδρος του Συλλόγου « Αλέξανρος Δελμούζος»

Εκλεγμένος με τα προοδευτικά Ρεύματα Εκπαιδευτικών