ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΦΙΣΑ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ

 

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ: " ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ"