ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ