ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ