Η μαχόμενη εκπαίδευση, φραγμός στον κοινωνικό εκφασισμό