Όλοι στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, Παρασκευή 29/9, 1μ.μ.