Επιλογή Διευθυντών : Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στον αΣΤΕρισμό της αξιολόγησης