Επιλογή Διευθυντών: Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στον αστερισμό της αξιολόγησης