Μια κατάπτυστη συμφωνία που ισοδυναμεί με τέταρτο μνημόνιο