Μερικοί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΝΟVARTIS. Η απλή λογική ,όμως,δείχνει κάτι άλλο.

Από τον  παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι μόνο για το φάρμακο, τα τελευταία 18 χρόνια, δαπανήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό  αθροιστικά  52  δις ευρώ.

Αν η ετήσια κρατική δαπάνη ήταν 2 δις ,όπως είναι τα τελευταία χρόνια ,για τα 18 χρόνια θα είχαμε συνολική δαπάνη 36 δις.

 Tα επιπλέον 16 δις (52-36) πού πήγαν;

Το συνδικαλιστικό κίνημα γιατί ανεχόταν να γίνεται αυτός ο χορός των εκατομμυρίων στις πλάτες του ελληνικού λαού;