ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Αλησμόνης Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Δανιήλ Ιωάννα του Κωνσταντίνου

Κατσικάτσος Δημήτριος του Νικολάου

Κοντομάρης Θεόδωρος του Ιωάννη

Μπουνάκη Μαρία του Σταύρου

Τσαμπαλίκας Μιχαήλ του Γεωργίου