ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

   & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ    «ΑΛ.ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» 

       ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ  Π.Ε. 

 

 

  « Πλαίσιο και πρακτικά βήματα για τις ειδικές συνεδριάσεις της Τρίτης 20 Ιουνίου »

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Με το παρακάτω κείμενο θέλουμε να επισημάνουμε όλα τα ζητήματα που άπτονται των «ειδικών συνεδριάσεων» της Τρίτης 20 Ιουνίου, 1. για το πλαίσιο, 2. διευκρινίσεις πάνω σε ερωτήματα που γίνονται από συναδέλφους, 3. για τα πρακτικά βήματα που πρέπει να γίνουν την Τρίτη 20 Ιουνίου.

1. Για το πλαίσιο

1/α. Τα φύλλα αποτίμησης που καλούμαστε να συμπληρώσουμε θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία αποδελτιούμενα, ποσοτικοποιούνται και προσλαμβάνουν χαρακτήρα επίδοσης. Οι ομοιότητες που έχουν με τα αντίστοιχα φύλλα αξιολόγησης του υπόλοιπου Δημοσίου, δεν είναι τυχαία. Απορρέουν από τις δεσμεύσεις που έχει υπογράψει η κυβέρνηση στα μνημόνια. Γι αυτό άλλωστε δεν έχει καταργήσει το προϋπάρχον πλαίσιο αξιολόγησης (ΠΔ 152 και τους αντίστοιχους νόμους). Θεωρούμε ότι με τις ειδικές συνεδριάσεις η κυβέρνηση επιχειρεί να εισάγει από το παράθυρο την αξιολόγηση και να επιτύχει ότι δεν κατόρθωσαν εδώ και δεκαετίες όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εκείνο που πραγματικά διακυβεύεται σε αυτές τις συνεδριάσεις δεν είναι ποιος/α θα είναι ο/η διευθυντής/ντρια του σχολείου, αλλά αν η αξιολόγηση θα κάνει το πρώτο βήμα της στα σχολεία μας.

Για μία ακόμα φορά, υποστηρίζουμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση μπλοκαρίσματος και όχι απλώς καταγραφής της διαφωνίας μας. Αυτή άλλωστε η τακτική οδήγησε σε νίκες σε όλες τις προηγούμενες αναμετρήσεις γύρω από το ζήτημα της αξιολόγησης. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολεία, πρέπει να συμμετέχουν καθολικά στην απεργία – αποχή που έχουν κηρύξει η ΔΟΕ και η ΑΔΕΔΥ.

1/β. Η διαδικασία που εισάγει το Υπουργείο υποβιβάζει τον Σύλλογο Διδασκόντων από όργανο με αποφασιστική αρμοδιότητα στην εκλογή του Διευθυντή/τριας, σε όργανο που παρακολουθεί ποιος/α έχει μεγαλύτερο «προσοντολόγιο» και επιλέγει να έρθει στο σχολείο. Η γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων δεν λαμβάνεται υπ’ όψη διότι μετρούν τα μόρια και όχι η γνώμη. Πρόκειται για μια κακέκτυπη αντιγραφή του νόμου της Διαμαντοπούλου, ο οποίος μιλούσε για managers με απόλυτη εξουσία.

Η ειδική συνεδρίαση και η «έκφραση γνώμης των συνυπηρετούντων μονίμων» δεν είναι ούτε μετρήσιμη ούτε δεσμευτική. Πρόκειται για μια διαδικασία, που καταλήγει να είναι επουσιώδης για την επιλογή του διευθυντή, αφού είναι γνωμοδοτική και κατ’ επίφαση. Μετρήσιμα είναι τα τυπικά προσόντα και η συνέντευξη από το συμβούλιο επιλογής το οποίο συγκροτήθηκε από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Αν δεν αντιδράσουμε στον υποβιβασμό του Συλλόγου Διδασκόντων σε ρόλο κομπάρσου, τότε θα προχωρήσουν άμεσα και στα επόμενα βήματα της αξιολόγησης που είναι η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και η ατομική αξιολόγηση. Πρέπει το εκπαιδευτικό σώμα να δείξει τη δύναμη και την πεποίθησή του. Αν το Υπουργείο ανακοινώσει στις 21 Ιουνίου ότι το συντριπτικό ποσοστό των σχολείων συμμετείχε στη διαδικασία, τότε θα είμαστε σε δυσχερέστερη θέση για το τι θα ακολουθήσει.

1/γ. Ο αποκλεισμός συναδέλφων από την «ειδική συνεδρίαση» και η αντικατάσταση του Συλλόγου Διδασκόντων από ειδικό σώμα, διαμορφώνει το πλαίσιο ώστε τη θέση του Συλλόγου Διδασκόντων να αναλαμβάνουν ειδικά σώματα, όποια κάθε φορά ευνοούν το εκάστοτε υπουργείο. Και αυτή η πρακτική θυμίζει τις θέσεις Διαμαντοπούλου για τους Συλλόγους Διδασκόντων, καθώς και τις «ομάδες δράσεων» του ΠΔ 152. Βασικός στόχος τους παραμένει να εξαλείψουν τις αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων, όπως είχαν κατακτηθεί στο Ν. 1566/85.

2. Διευκρινίσεις

2/α. Η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014). Όπως αναφέρεται και στην απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. «η μορφή της απεργίας – αποχής είναι απολύτως νόμιμη και δεν υπάρχει καμία περίπτωση πειθαρχικής συνέπειας για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν». Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν προβλέπονται κρατήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι προ διετίας δεν είχαν επιβληθεί κρατήσεις στη μισθοδοσία μας για τη μορφή της απεργίας – αποχής. Η απεργία – αποχή είναι αποχή έργου και όχι απεργία προσδιορισμένης χρονικής διάρκειας. Απέχουμε από συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ βρισκόμαστε στην εργασία μας. Επιπροσθέτως έχει από 9/6/2017 γίνει και η απαραίτητη (4 εργάσιμες ημέρες) εξώδικη γνωστοποίηση προς τα αρμόδια υπουργεία από την ΑΔΕΔΥ.

Η απεργία – αποχή δηλώνεται με το σχέδιο δήλωσης των μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει αποστείλει η ΔΟΕ και κοινοποιείται μέσω του σχολείου στο ΠΥΣΠΕ.

2/β. Κάθε σώμα του Δημοσίου για να συνεδριάσει χρειάζεται απαρτία. Σε κάθε περίπτωση, για να πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση, απαιτείται η συμμετοχή της πλειοψηφίας των μονίμων εκπαιδευτικών, όπως άλλωστε προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (αρθρ. 14).  Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία  και καμία διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί ούτε μπορούν να συμπληρωθούν φύλλα αποτίμησης. Αν δεν υπάρχει απαρτία δεν μπορεί να αποσταλεί από τον προεδρεύοντα αρχαιότερο μεμονωμένο φύλλο αποτίμησης, κάποιου εκπαιδευτικού.

Αν σε απευκταία περίπτωση, η πλειοψηφία προχωρήσει στη διαδικασία αποτίμησης υποψηφίων, τότε ο κάθε μειοψηφών συνάδελφος, ανεξαρτήτως αν η πλειοψηφία συμμετέχει σε αυτή την διαδικασία, έχει το δικαίωμα να απέχει, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία – αποχή, να καταθέσει τη σχετική δήλωση της ΔΟΕ και να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση κάνοντας τις υπόλοιπες εργασίες του, στο σχολείο.

2/γ. Ο προεδρεύων αρχαιότερος, αν δεν υπάρχει απαρτία, αποστέλλει στο ΠΥΣΠΕ το διαβιβαστικό του, είτε σφραγίζοντας και υπογράφοντας τη Δήλωση της ΔΟΕ, είτε συντάσσοντας διαβιβαστικό και επισυνάπτοντας τη Δήλωση των εκπαιδευτικών. (επισυνάπτεται)

Στην περίπτωση -απευκταία όπως τονίσαμε - που υπάρχει απαρτία, τότε εφόσον ο αρχαιότερος μετέχει στην αποχή, αποχωρεί από τη συνεδρίαση και τη θέση του παίρνει ο επόμενος.

Η Δήλωση των εκπαιδευτικών και το διαβιβαστικό του αρχαιοτέρου παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου του Σχολείου (η Δήλωση απεργίας – αποχής εισερχόμενο και το διαβιβαστικό με τον ίδιο Α.Πρ. εξερχόμενο προς το ΠΥΣΠΕ). Κρατούνται αντίγραφα στο φάκελο όπου είχαν κρατηθεί τα πρακτικά της ψηφοφορίας του Ιουνίου 2015.

Πρακτικά βήματα

Την ώρα που έχει οριστεί, ο/η αρχαιότερος/η καλεί τους ορισθέντες μονίμους εκπαιδευτικούς στο χώρο συνεδριάσεων. Ερωτά αν υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, ΠΡΙΝ ξεκινήσει η συνεδρίαση. Αμέσως μετά κατατίθεται από συναδέλφους η δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή. Ο αρχαιότερος διαπιστώνει την έλλειψη απαρτίας και κατά συνέπεια την αδυναμία συνεδρίασης. Καλεί τους εκπαιδευτικούς να επιστρέψουν στις υπόλοιπες εργασίες τους και ο ίδιος α. ενημερώνει τους/τις υποψηφίους για την έλλειψη απαρτίας, β. παίρνει Α. Πρ. για το έγγραφο των εκπαιδευτικών, γ. Συντάσσει διαβιβαστικό με τον ίδιο Α.Πρ., επισυνάπτει το έγγραφο των εκπαιδευτικών, σφραγίζει, υπογράφει, αποστέλλει στο ΠΥΣΠΕ.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

___________ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ_____________

ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗNΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

                                                                     (Πρότυπο της ΔΟΕ)

Σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, έπειτα από την πρόσκληση των μόνιμων εκπαιδευτικών του ____ Δημοτικού Σχολείου __________ με θέμα τη διατύπωση γνώμης των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών για την επιλογή του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπαιδευτικοί του σχολείου, δηλώνουμε, ότι δεν συμμετέχουμε στη διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή Διευθυντών, υλοποιώντας την με Α.Π. 1363 - 30/5/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για κήρυξη απεργίας – αποχής από τη διαδικασία αξιολόγησης (η οποία απόφαση προβάλλει την αντίθεση του κλάδου στην αξιολόγηση – χειραγώγηση του  Ν.3848/2010 και του Π.Δ. 152/2013) που εισάγεται με το πρόσχημα της γνώμης «των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών») και η οποία έχει ως βάση της την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. της 7.6.2017 «Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων». Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνουμε ότι απέχουμε από την σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών και από την συμπλήρωση ερωτηματολογίων (φύλλα ποιότητας), υλοποιώντας τις αποφάσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και  Δ.Ο.Ε..

   Ως εκ τούτου δεν συμπληρώθηκαν και δεν κατατέθηκαν φύλλα αποτίμησης.

   Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του _____ Δημοτικού Σχολείου ___________

1.

2.

3.

4.

κλπ


ΑΡ. πΡΩΤ.: ............

ΗΜΕΡ.: ...................

από το ___________Δημοτικο Σχολείο_____________

περι της ειδικησ συνεδριασησ του άρθρου 1  του  ν. 4473/2017 (Α΄ 78)

Σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, στις ........... π.μ., στο χώρο συνεδριάσεων του ____ Δημοτικού Σχολείου __________σχολείου, συγκεντρώθηκαν οι μόνιμοι συνυπηρετούντες εκπαιδευτικοί του ____ Δημοτικού Σχολείου __________, έπειτα από πρόσκληση του ορισθέντος ως αρχαιοτέρου εκπαιδευτικού, προς ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα : «Διατύπωση  Γνώμης  για  υποψήφιο/α  Διευθυντή/ντρια  Σχολικής  Μονάδας» σύμφωνα  με  το  άρθρο 1  του  νόμου 4473/2017 (Α΄ 78).

Οι εκπαιδευτικοί είχαν ήδη ενημερωθεί για τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, εγκυκλίους, ανακοινώσεις, και συγκεκριμένα α’. το άρθρο1 του ν. 4473/2017 (A΄ 78), β’. τα άρθρα 13,14, 15 του Ν.2690/1999 (Α' 45) /9.3.1999, γ’. την Φ.361.22/21/90780/Ε3/ 31-5-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, δ’. την Φ.361.22/23  /91322 /E3/ 31-5-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, ε’. την με Α.Πρ. 1363 - 30/5/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., στ’. την με Α. Πρ. 140/ 15-3-2017 απόφαση της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ, ζ’. την απόφαση 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η’ την από 9/6/2017 απόφαση της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ και την εξώδικη γνωστοποίηση στα αρμόδιο Υπουργεία

Σχετικά με την «ειδική συνεδρίαση», κατόπιν σχετικής γραπτής δήλωσης η οποία επισυνάπτεται,  διαπιστώθηκε έλλειψη απαρτίας διότι το σύνολο (ή η πλειοψηφία) των εκπαιδευτικών του σχολείου μετέχουν στην  με Α.Π. 1363 - 30/5/2017 κηρυγμένη από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος απεργία – αποχή και η οποία συνεπικουρείται από την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. της 09.06.2017 «Απεργία – Αποχή από κάθε ενέργεια, που   συνδέεται   με   την   διατύπωση   γνώμης   των   συνυπηρετούντων   μόνιμων εκπαιδευτικών  [επί  συγκεκριμένων  ερωτήσεων  αποτίμησης  του  κριτηρίου  της συμβολής   στο   εκπαιδευτικό   έργο,   της   προσωπικότητας   και   της   γενικότερης συγκρότησης    των    υποψηφίων    (διευθυντών    σχολικών    μονάδων),    οι    οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίμησης του κριτηρίου αυτού] και από κάθε διαδικασία, που συνδέεται με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών», η οποία εξωδίκως γνωστοποιήθηκε στα αρμόδια Υπουργεία.

Ως εκ τούτου, δεν συμπληρώθηκαν και δεν κατατέθηκαν φύλλα αποτίμησης.

Επισυνάπτεται η Δήλωση συμμετοχής στην Απεργία Αποχή των μονίμων εκπαιδευτικών.

Η αναφορά για την «ειδική συνεδρίαση» κατατίθεται με ΑΠ. ....... στο βιβλίο πρωτοκόλλου του Σχολείου και προωθείται στην αρμόδια Διεύθυνση Π.Ε.  από τον ορισθέντα ως αρχαιότερο συνυπηρετούντα εκπαιδευτικό.

Ο/Η (ορισθείς/σα αρχαιότερος/η)

................................................


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της  Ανώτατης  Διοίκησης  Ενώσεων  Δημοσίων  Υπαλλήλων  (ΑΔΕΔΥ),  η  οποία εδρεύει   στην   Αθήνα,   επί   της   Ψύλλα   αρ.2   και   Φιλελλήνων,   όπως   νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

1]  Το  Ελληνικό  Δημόσιο,  όπως  νόμιμα  εκπροσωπείται  από  τον  Υπουργό Οικονομικών,

2] Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3]    Την    Υπουργό    Εργασίας,    Κοινωνικής    Ασφάλισης    και    Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

*******

Κυρία και κύριοι Υπουργοί,

Η  Εκτελεστική  Επιτροπή  της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ., συνεχίζοντας  και  επεκτείνοντας  την απεργία αποχή, που έχει ήδη προκηρύξει κατά της αξιολόγησης και αντιδρώντας στην εισαγόμενη   με   τις   διατάξεις   του   ν.   4473/2017   αξιολόγηση   στον   χώρο   της εκπαίδευσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Μετά   το   πέρας   τεσσάρων   εργασίμων   ημερών   και   μέχρι   τη   λήξη   της διαδικασίας  αξιολόγησης,  όποτε  και  εάν  αυτή  λάβει  χώρα  κηρύσσεται  απεργία-αποχή όλων  των  εκπαιδευτικών, που  καλύπτονται  συνδικαλιστικά  από  την  ΑΔΕΔΥ από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την διατύπωση γνώμης των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών «επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της  συμβολής  στο  εκπαιδευτικό  έργο,  της  προσωπικότητας  και  της  γενικότερης συγκρότησης    των    υποψηφίων    (διευθυντών    σχολικών    μονάδων),    οι    οποίες αναγράφονται  σε  φύλλα  αποτίμησης  του  κριτηρίου  αυτού»  καθώς  και  από  κάθε διαδικασία, που συνδέεται με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα  καθήκοντα,  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  του  ν.1264/1982,  όπως αυτές  έχουν  ερμηνευτεί  από  το  αρμόδια  Δικαστήρια  (όλως  ενδεικτικώς  Δ.Εφ. 486/1995  κ.α.)  και  συνιστά  απολύτως  νόμιμη  μορφή  συνδικαλιστικής  δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας  γνωστοποιούμε,  ότι  από  την  παρέλευση τεσσάρων  εργασίμων  ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε απεργία -αποχή από κάθε ενέργεια, που   συνδέεται   με   την   διατύπωση   γνώμης   των   συνυπηρετούντων   μόνιμων εκπαιδευτικών  «επί  συγκεκριμένων  ερωτήσεων  αποτίμησης  του  κριτηρίου  της συμβολής   στο   εκπαιδευτικό   έργο,   της   προσωπικότητας   και   της   γενικότερης συγκρότησης    των    υποψηφίων    (διευθυντών    σχολικών    μονάδων),    οι    οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίμησης του κριτηρίου αυτού» και από κάθε διαδικασία, που συνδέεται με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται, προς γνώση του και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

Αθήνα, 9/6/2017

Η πληρεξουσία Δικηγόρος


«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

(Ν.2690/1999 - ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999)

Άρθρο 14

Σύνθεση - Συνεδριάσεις – Λειτουργία

1. Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης....