ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ    «ΑΛ.ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ  Π.Ε 

ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΚΑΝΕΝΑΣ - ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Ο νόμος για την επιλογή των διευθυντών των σχολείων αντικαθιστά τον προηγούμενο νόμο μετά την απαράδεκτη απόφαση του ΣτΕ. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ρητά ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων «δεν αποτελεί κατάλληλο όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί με εχέγγυα αξιοκρατίας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας όπως είναι τα καθιερωμένα συμβούλια της διοικήσεως».

Με το νέο νόμο αυτό η κυβέρνηση (με τη συναίνεση της μνημονιακής αντιπολίτευσης) τα συνδυάζει όλα: το διαβόητο ν.3848/2010 της Διαμαντοπούλου, το Π.Δ.152/2013 για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, το ν.4369/2016 για την αξιολόγηση στο δημόσιο. Έτσι, η επιλογή των διευθυντών εφαρμόζει όλο το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση στο δημόσιο που το 4ο μνημόνιο επιβάλλει.

Συγκεκριμένα, για τη διαδικασία επιλογής των διευθυντών προβλέπεται:

  • Επαναφορά της διαβόητης συνέντευξης, που ευνοεί τις πελατειακές σχέσεις ανάμεσα στους υποψήφιους διευθυντές/τριες και τη διοίκηση.
  • Κατάργηση της μυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων και αντικατάστασή της με τη «φόρμα αποτίμησης»: «Η γνώμη (μόνον) των συνυπηρετούντων μόνιμωνεκπαιδευτικών διατυπώνεται επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίμησης του κριτηρίου αυτού……». Το τελικό πρακτικό που θα διαμορφωθεί, θα έχει μόνο γνωμοδοτικό ρόλο προς το συμβούλιο επιλογής.
  • Αποκλεισμός των αναπληρωτών. Οι ελαστικά εργαζόμενοι συνάδελφοι, -ισσές μας δε θεωρούνται ικανοί να έχουν λόγο. Ως αναλώσιμο προσωπικό έχει μεν την «υποχρέωση» να μετακινείται κάθε χρόνο από σχολείο σε σχολείο όχι όμως το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του!

Η επιλογή των διευθυντών είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το ρόλο του διευθυντή - «μάνατζερ» που με την «αυτονομία» και την «αυτοαξιολόγησή» των σχολείων θα ελέγχει και θα ελέγχεται για την υλοποίηση των «στόχων» του σχολείου, μέσα σε ένα πλαίσιο αιματηρής δημοσιονομικής πολιτικής, αδιοριστίας, ελαστικής εργασίας και συντηρητικών αναδιαρθρώσεων. Στο Τριετές Σχέδιο για την εκπαίδευση του υπ. Παιδείας (που θα στηρίζεται και στη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ 2017) βασικοί άξονες είναι «η  αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων, η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, η θέσπιση νέων κριτήριων επιλογής προσωπικού και υπεύθυνων δομών, η αύξηση  της παιδαγωγικής και διοικητικής αυτονομίας των σχολείων και οι διαδικασίες  βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της αυτοαξιολόγησης».

Ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ριζοσπαστικη Παρέμβαση έχουμε σαφή θέση για τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων: με μόνα αποφασιστικά όργανα τον Σύλλογο Διδασκόντων και το Σχολικό Συμβούλιο. Ως διευθυντής/τρια-συντονιστής/τρια του συλλόγου διδασκόντων που θα είναι το κυρίαρχο όργανο να ορίζεται κυκλικά από τον σύλλογο διδασκόντων (στον οποίο και θα λογοδοτεί) ένα μέλος του, με διετή θητεία και μείωση των διδακτικών καθηκόντων τα δυο αυτά χρόνια χωρίς μισθολογική διαφοροποίηση. Υποχρέωση θητείας να έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων.

Ø  Απεργία - Αποχή από κάθε διαδικασία γνωμοδότησης  για τους υποψήφιους διευθυντές/τριες, τις «φόρμες αποτίμησης», την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Υπογράφουμε τη δήλωση αποχής της ΔΟΕ.   

Ø  Καλούμε τους υποψήφιους διευθυντές/τριες να δεσμευτούν ότι δε θα δεχτούν να γίνουν αξιολογητές/τριες και ότι δε θα υλοποιήσουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών όταν η κυβέρνηση προχωρήσει σε αυτήν.