Πρόταση προς τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων μπροστά στην 86η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ