"Σύσκεψη Αγωνιστικών Κινήσεων Εκπαιδευτικών

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 , βιβλιοπωλείο Εκτός Των Τοιχών , Γραβιάς 10-12 Εξάρχεια , 9:30 το πρωί με 9:00 το βράδυ".