Αρ. Πρωτ. 1055 Αθήνα 21/11/2018

Προς

Εκπαιδευτικούς Π.Ε

 

 Θέμα: Αποστολή διπλωματικών/διδακτορικών εργασιών

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας σας ενημερώνει ότι προτίθεται να δημιουργήσει στη βιβλιοθήκη της ειδικό τμήμα με διπλωματικές (μεταπτυχιακές και διδακτορικές) εργασίες που έχουν εκπονήσει εκπαιδευτικοί και έχουν σχέση με την εκπαίδευση.

Οι εργασίες θα είναι στη διάθεση όσων μελών ή ερευνητών το επιθυμούν.

Θερμή παράκληση να βοηθήσετε όλοι αποστέλλοντας,  σε οποιαδήποτε μορφή διαθέτετε (φωτοτυπημένο αντίτυπο, πρωτότυπο βιβλίο ή σε ηλεκτρονική μορφή) την εργασία σας.

Η προσφορά σας αυτή θα αναρτηθεί σε ειδικό σημείο στην ιστοσελίδα της ΔΟΕ (τίτλος εργασίας, ονοματεπώνυμο συγγραφέα).

Πατήστε ΕΔΩ για να το κατεβάστε σε PDF