Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
 
Τη Δευτέρα  4-2-2019   και ώρα 12.00 μμ  στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :
 
Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήσεων – Τροποποιήσεις τοποθετήσεων- Επανατοποθετήσεις εκπ/κών.
Θέμα 2ο :Διάθεση εκπ/κού σε Υπηρεσίες της Διοίκησης  για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου από Υγειονομική.
Θέμα 3ο : Γνωμοδότηση χορήγησης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
Θέμα 4ο : Γνωμοδότηση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
Θέμα 5ο : Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για κατ οίκον διδασκαλία.
Θέμα 6ο:Διόρθωση χρόνου προϋπηρεσίας σε αναπληρωτή εκπ/κό.
 
 
ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ