Εκτύπωση

 

4/12/18

Αριθμ.Πρωτ.:   130

 

Καταγγελία της Δ/ντριας Π.Ε. και των διορισμένων μελών του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής  για τις αλλεπάλληλες μετακινήσεις συναδέλφισσας και την καταστρατήγηση του πίνακα μοριοδότησης

Στις 22 Αυγούστου 2018 δημοσιοποιήθηκε από τη Δ/νση Ανατολικής Αττικής ο πίνακας μοριοδότησης των συναδέλφων μας του κλάδου Π.Ε. 11, που ήταν στη διάθεση, σύμφωνα με τον οποίο θα γινόταν οι τοποθετήσεις σε σχολεία της περιοχής. Για τις τοποθετήσεις αυτές  έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις για συναδέλφισσα η οποία ήταν τελευταία στο πίνακα βάση των μορίων της:

Συγκεκριμένα :

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η «βελτίωση» θέσης έγινε ενώ οι αιτήσεις βελτίωσης άλλων συναδέλφων με περισσότερα μόρια  απορρίφθηκαν και οι ενστάσεις άλλων δεν εξετάστηκαν.

Και το σχολικό έτος 2017-2018 υπήρξαν και πάλι ενστάσεις από συναδέλφους για τις τοποθετήσεις της συναδέλφισσας οι οποίες οφειλόταν σε «παρερμηνεία» της νομοθεσίας από το ΠΥΣΠΕ ! Οι συνάδελφοι που έκαναν τις ενστάσεις δικαιώθηκαν.

Στο τελευταίο ενημερωτικό τους οι αιρετοί Β. Παττέλη και Χ. Κανδηλώρος επιβεβαιώνουν και καταγγέλλουν  τη «βελτίωση θέσης» της συναδέλφισσας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου «Αλέξανδρος Δελμούζος»  μέσα στα πλαίσια ελέγχου των αποφάσεων του ΠΥΣΠΕ, καταγγέλλει τη Δ/ντρια Εκπαίδευσης  Π.Ε. και τα διορισμένα μέλη του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής  για τις αλλεπάλληλες προνομιακές  μετακινήσεις της συναδέλφισσας,  την καταστρατήγηση του πίνακα μοριοδότησης αλλά και για όλες τις μετακινήσεις-επανατοποθετήσεις , που γίνονται  κατά το δοκούν και που καμιά σχέση δεν έχουν με  τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, την ισοτιμία που θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος                                               Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                     Κων/νος  Βερέτσος