Εκτύπωση

 

  Παλλήνη: 14-11-2018                                                             Προς όλους

  Αριθμ.Πρωτ.:   121                                                                 τους συναδέλφους μας                     

             

Όταν αυθαίρετες  και λανθασμένες προσωπικές ερμηνείες των νόμων από διευθυντές σχολικών μονάδων επιβάλλονται ως δεδομένα στους Συλλόγους Διδασκόντων.

Το δημόσιο σχολείο, βασίζει την λειτουργία του στο κλίμα παιδαγωγικής και συνδικαλιστικής ελευθερίας. Ο κάθε εκπαιδευτικός μέσα στα πλαίσια των νόμων, έχει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης των απόψεών του, στο συλλογικό όργανο που ασκεί διοίκηση στο σχολείο, τον  Σύλλογο Διδασκόντων .

Δυστυχώς, τελευταία παρατηρούνται ενέργειες από διευθυντές σχολικών μονάδων, οι οποίες στηρίζονται αποκλειστικά σε  αυθαίρετες, και κατά συνέπεια λανθασμένες, προσωπικές ερμηνείες των νόμων και καταπατούν βάναυσα τη νομιμότητα αλλά και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών – εργαζομένων .

Με έκπληξη το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες, ως μέλη του ΔΣ του συλλόγου, ορισμού, από τη διεύθυνση σχολείου, ομάδας ασφαλείας σε ημέρα στάσης εργασίας.  Σε άλλη σχολική μονάδα,  η διεύθυνση του σχολείου δεν προσμετρά την ώρα σίτισης ως διδακτικό ωράριο στους εκπαιδευτικούς (βέβαια εδώ μεγάλη ευθύνη έχει και ο αρμόδιος που έχει εγκρίνει στο παρελθόν τέτοιο πρόγραμμα ή που θα εγκρίνει στο μέλλον). Δεν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη θέση που πήρε διευθυντής, μπροστά στα μέλη του ΔΣ του συλλόγου μας κατά των συνδικαλιστικών αδειών και την άρνηση του να δέχεται, στους συναδέλφους που υπηρετούν στο σχολείο του το δικαίωμα  συμμετοχής σε στάση εργασίας, αλλά μόνο σε απεργία! Αρκετές φορές στην επιχειρηματολογία των συγκεκριμένων Διευθυντών εντάσσεται και η διαβεβαίωση των συναδέλφων, για να ενισχύσουν την ερμηνεία τους,  ότι ,δήθεν, «αυτό είπε ο σχολικός σύμβουλος ή η Δ/ντρια Εκπαίδευσης», πάντα όμως προφορικά. Τα παραπάνω είναι μόνο ένα μικρό δείγμα από πληθώρα περιστατικών όπως,  πραγματοποίηση συλλόγων διδασκόντων μετά το πέρας του εργασιακού ωραρίου, πιέσεις για ενημερωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών – γονέων το απόγευμα,  εμπλοκή διευθυντών σε θέματα συνεργασίας μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών, είσοδος και παραμονή στον χώρο του Σχολείου, με τις ευλογίες της Δ/νσης του σχολείου, ατόμων που δεν έχουν καμιά σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, υποχρεωτική ανάληψη τμήματος, σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, από συνάδελφο ΕΣΠΑ που δουλεύει στο σχολείο για άλλο συγκεκριμένο έργο, αναιτιολόγητη άρνηση χορήγησης κανονικής άδειας κ.α..

Κοινό χαρακτηριστικό  όλων των άνω περιπτώσεων είναι προσωπική αυθαίρετη ερμηνεία του νόμου από τη διεύθυνση του σχολείου, η ηθελημένη παράβλεψη και απαξίωση των θέσεων του συνδικάτου (ακόμη και των γνωμοδοτήσεων της νομικής  συμβούλου της Δ.Ο.Ε.) και η επιβολή του στη συνέχεια ως δεδομένο πλέον στο Σύλλογο Διδασκόντων στο πλαίσιο της «αυθεντίας» που πηγάζει από τη θέση εξουσίας που κατέχει ο διευθυντής, αλλά και με διαδικασίες και  μνήμες που προέρχονται από την αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση του 2013- 2015. Με τέτοιες  συμπεριφορές κάποιοι ψάχνουν την  ευκαιρία  να  επιβάλλουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διεκδικούν με τους δικούς τους  όρους  που όμως δηλητηριάζουν  το  κλίμα  παιδαγωγικής  ελευθερίας , ηρεμίας  και  συνεργασίας, στοιχεία  απαραίτητα  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  των  σχολείων.

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Καμιά αυθαίρετη  ενέργεια από τη διεύθυνση ενός σχολείου δεν είναι τυχαία , εξυπηρετεί  μια προσωπική στρατηγική που έχει στόχο την απαξίωση της λειτουργιάς του Συλλόγου Διδασκόντων  και τη δημιουργία ενός  "διευθυντοκεντρικού" σχολείου, που θα κινείται γύρω από τα στενά «συμφέροντα»  που κάθε φορά  επηρεάζουν τη διεύθυνση του σχολείου (αξιολόγηση , γονείς, Δήμος , προσωπική ανέλιξη , εξυπηρέτηση διεύθυνσης εκπαίδευσης κ.α.).

Η απάντησή μας σε όλα αυτά τα περιστατικά  αρχικά  είναι η ενεργοποίηση του Σ.Δ. ,  η  άρνησή μας να εκτελέσουμε προφορικές εντολές απ΄ όπου κι αν προέρχονται  και η ενημέρωση του ΔΣ του συλλόγου μας. Ο σύλλογος έχει στη διάθεσή του όλα τα μέσα - συνδικαλιστικά και νομικά - να προστατεύσει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου . Απέναντι   σ’ αυτές τις απαράδεκτες τακτικές , θα   πρέπει  ο  καθένας  στο σχολείο του να  αναλάβει  την  ευθύνη  που  του  αναλογεί  και  να  συμβάλλει, με  όποιο  τρόπο  μπορεί , στην  ανατροπή αυτών των νοοτροπιών όταν και όπου αυτές παρουσιάζονται. Η ενεργή συμμετοχή μας και ενασχόλησή μας στα κοινά του συλλόγου μας αποτελεί την καλύτερη ασφαλιστική δικλείδα για την αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων και περιστατικών. Πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι στο σχολείο υπηρετούν εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται και  συναποφασίζουν ισότιμα και πως κυρίαρχο όργανο είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. 

      Ο Πρόεδρος                                               Ο  Γεν. Γραμματέας

 

Σάββας    Σεχίδης                                     Κων/νος  Βερέτσος