Εκτύπωση

Φήφισμα της Γ.Σ. για τη Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή

Οδηγός για την τοποθέτησή μας σε σχέση με την Προσχολική Αγωγή είναι οι πραγματικές ανάγκες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας η εξέλιξη του παιδιού είναι αλματώδης. Ο ρόλος της προσχολικής ηλικίας είναι καθοριστικός και συνίσταται στη αφομοίωση ορισμένων γενικών ανθρώπινων γνώσεων και ικανοτήτων και ψυχικών ιδιοτήτων, που είναι απαραίτητες για τη ζωή και την κοινωνία.

H φοίτηση όλων των παιδιών σε δομές Προσχολικής Αγωγής άρα και η εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο, δεν είναι απλά και μόνο μια διευκόλυνση για να εργάζονται ή να αναζητούν εργασία οι γονείς. Είναι πρωτίστως μια παιδαγωγική και κοινωνική αναγκαιότητα, που αφορά την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγηση των προνηπίων και νηπίων. Κοινωνική αναγκαιότητα είναι επίσης και η ύπαρξη δημόσιων και δωρεάν παιδικών σταθμών για τις ηλικίες ως 4 ετών. Κανένα παιδί έξω από δημόσιες και δωρεάν δομές προσχολικής αγωγής!!

Με βάση τα παραπάνω και με βάση την εξέλιξη των επιστημών της Αγωγής και τον τεράστιο παραγόμενο πλούτο, το 2018, η καθιέρωση Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής πανελλαδικά σε όλους τους Δήμους και για όλα τα παιδιά αποτελεί ένα αναγκαίο και ελάχιστο άμεσο βήμα. Με την  ίδρυση καινούργιων νηπιαγωγείων για να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν και την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού. Βήμα πίσω από αυτό δε θα κάνουμε!

Υπερασπιζόμαστε τον ρόλο του Νηπιαγωγείου, που δεν είναι αυτός της στενής και στείρας εκπαίδευσης αλλά της αγωγής, της διαπαιδαγώγησης, που φυσικά εμπεριέχει και την εκπαίδευση. Είμαστε όμως αντίθετοι στο να γίνει το νηπιαγωγείο «προθάλαμος» του δημοτικού σχολείου και να υποτάσσεται στη λογική της γρήγορης και από νωρίς παροχής δεξιοτήτων.

Ο ρόλος της Νηπιαγωγού είναι καθοριστικός, αναντικατάστατος. Είναι η υλική δύναμη και ο φορέας της κοινωνικής πείρας και γνώσης, μέσα στην τάξη. Αυτή την πείρα και γνώση, που είναι κοινωνικό και ιστορικό προϊόν, οφείλει να την κοινωνήσει με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Με βάση τα παραπάνω, στον εμπαιγμό της κυβέρνησης με το «κολοβό» άρθρο 33 του ν. 4521/2018 και στην ΚΥΑ με μόνο 184 Δήμους εφαρμογής της Δίχρονης από 2018-19, που αντιστοιχούν μόλις στο 32% του πληθυσμού και αφήνουν απέξω το 75% των προνηπίων, απαντάμε με κοινό αγώνα, εκπαιδευτικών και γονιών, για τα δικαιώματα των παιδιών μας αλλά και δικά μας, ως επιστήμονες παιδαγωγοί της νέας γενιάς! Κανένας συνάδελφος να μη δεχτεί την κοροϊδία και την εξαπάτηση της κυβέρνησης.

Διεκδικούμε εδώ και τώρα:

Η διεκδίκηση της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής αφορά και εμάς τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και θα γίνει πράξη με τον κοινό αγώνα μας ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική για την ικανοποίηση των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών όλων των παιδιών. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τα δίκαια αιτήματά μας! Δεν παζαρεύουμε το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας!