Παλλήνη: 3-5-2018                                                                           Προς όλους

Αριθμ.Πρωτ.: 40                                                                          τους συναδέλφους μας                      

                                   

Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου   Αλέξανδρος  Δελμούζος  την Τετάρτη 23 Μαΐου  2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαΐου  2018 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης στις  19:00΄

Ο Πρόεδρος                                                                        H  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                              Χαρά   Γαλανοπούλου