Παλλήνη: 7-3-2018                                                                           Προς

                              Αριθμ.Πρωτ.: 28                                                           όλους τους συναδέλφους μας

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Τετάρτη 14  Μαρτίου    2018

20:00΄ η ώρα  στο 1ο Δημοτικό Σχολείο   Παλλήνης

Το Δ.Σ. του Συλλόγου "Αλ.Δελμούζος",  καλεί όλους τους συναδέλφους ( μόνιμους και αναπληρωτές) , σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την  Τετάρτη  14  Μαρτίου    2018, στις 20:00΄, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης για να συζητήσουμε, να αποφασίσουμε και να διαμορφώσουμε όλοι μαζί την αγωνιστική πρόταση του συλλόγου μας για το επόμενο χρονικό διάστημα τους για τρόπους κλιμάκωσης του αγώνα για μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και γενικότερα για τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης. Η κρισιμότητα των στιγμών κάνει την παρουσία όλων μας απαραίτητη.   

Ο Πρόεδρος                                                                        Η  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                 Χαρά  Γαλανοπούλου