Παλλήνη: 7-3-2018                                                                           Προς όλους

Αριθμ.Πρωτ.: 25                                                                            τους συναδέλφους μας                      

Σχετικά με τη συνέχιση και κλιμάκωση της πάλης για τους μόνιμους διορισμούς.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. « Αλέξανδρος Δελμούζος» από την πρώτη στιγμή στήριξε το συλλαλητήριο που διοργάνωσαν στις 2-3 οι ανεξάρτητοι σύλλογοι των συλλόγων αναπληρωτών και πρότεινε προς τη Δ.Ο.Ε. την κήρυξη απεργίας την Παρασκευή 2 Μάρτη 2018.

Σε αυτό το πλαίσιο δηλώνουμε πως θα στηρίξουμε την όποια μορφής κινητοποίηση επιλέξουν οι ίδιοι αναπληρωτές για συνέχιση του αγώνα τους . Στηρίζουμε τους αναπληρωτές , χωρίς προϋποθέσεις , χωρίς προσπάθεια χειραγώγησης και καθοδήγησης . Αυτές τις πρακτικές , τις αφήνουμε στις παρατάξεις που τα κόμματα που υποστηρίζουν και ψηφίζουν στην βουλή εναντίον των διαχρονικών αιτημάτων του κλάδου , όπως πρόσφατα διαπιστώσαμε.

Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούμε πως την λύση στα προβλήματα των αναπληρωτών θα δώσουν αυτοανακηρυσσόμενες συνελεύσεις αγώνα που στο προεδρείο τους συμμετέχουν παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο ΔΣ της ΔΟΕ ή τα κεντρικά σχέδια δράσης που γράφονται σε κομματικά γραφεία.

Θεωρούμε, πως ο σύλλογος μας πρέπει να στηρίζει οποιαδήποτε μορφή αγώνα. Όμως δεν συναινούμε στην προσπάθεια συγκεκριμένων κομματικών παρατάξεων να διασπάσουν τον κλάδο και να καπηλευτούν την αγωνία των εκπαιδευτικών.

Δηλώνουμε πως θα εξετάζουμε κατά περίπτωση το κάθε αίτημα συλλογικοτήτων για συνδικαλιστική στήριξη , με δυο μόνο κριτήρια :

α. η δράση να μην λειτουργεί διασπαστικά στο σύνολο του κλάδου και

β. να μην διοργανώνεται από συλλογικότητες φερέφωνα αποκλειστικά ενός κόμματος ή μιας παράταξης . Στηρίζουμε την απόφαση της Ομοσπονδίας μας .

Ο Πρόεδρος                                                                        H  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                              Χαρά   Γαλανοπούλου