Παλλήνη: 7-3-2018                                                                           Προς όλους

                                     Αριθμ.Πρωτ.: 22                                                                           τους συναδέλφους μας                      

Κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας από συλλόγους εκπαιδευτικών με κύριο αίτημα  μόνιμους μαζικούς διορισμούς Παρασκευή  9-3-2018

  

 

Το Δ.Σ. του συλλόγου "Αλ.Δελμούζος" στηρίζοντας την κινητοποίηση που οργανώνεται από συλλόγους εκπαιδευτικών την Παρασκευή  9/3/2018 στις 13:3ό το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας, με κύριο αίτημα  μόνιμους μαζικούς διορισμούς προκηρύσσει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις τρεις τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου και τις τρεις πρώτες του απογευματινού κύκλου προκειμένου να διευκολυνθούν όσα  μέλη του, επιθυμούν να συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

     Ο Πρόεδρος                                                                        Η  Γεν. Γραμματέας                 

Σάββας    Σεχίδης                                                                   Χαρά  Γαλανοπούλου